Přihlásit

Vítejte na webových stránkách ZŠ a MŠ Teplýšovice

Dotazník na téma "Klima školy".

V podzimní části recyklohraní se naše škola umístila ve sběru baterií na prvním místě ve Středočeském kraji.
V pořadí vítězů jednotlivých krajů jsme pak obsadili 4. místo.

Výsledky jednotlivých krajů si můžete prohlédnout v tomto dokumentu.

Najdete nás i na sociálních sítích - na facebooku a youtube.com.


Škola je příjemcem dotace v rámci výzvy č. 56 na rozvoj čtenářské gramotnosti a jazykových znalostí.

Do tohoto projektu jsme se přihlásili v květnu 2015. Projekt nám byl pod názvem "Ve světě o světě" úspěšně schválen a škola tak získala dotaci ve výši 315 461,- Kč. Tato částka byla přiznána na tři klíčové aktivity a rozdělena podle daného klíče:

  • "Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti" (2 šablony)
  • "Zahraniční jazykový kurz pro učitele" (1 šablona)
  • "Zahraniční jazykově-vzdělávací kurz pro žáky" (1 šablona)

Logo MŠMT EU

Škola je příjemcem dotace MŠMT, operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - výzva č.22 s reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002862.

Logo MŠMT EU
Jsme držiteli certifikátu enviromentálního vyučování.
Certifikát enviromentálního vyučování

© Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, Teplýšovice 45