Přihlásit

Rozvrhy hodin

pro školní rok 2017/20181.ročník |  2.ročník |  3.ročník |  4.ročník |  5.ročník
časový plán vyučovacích hodin a přestávek
vysvětlivky zkratek předmětů

Škola se otvírá pro dojíždějící žáky v 645, ranní dohled zajišťujě příslušný pedagog dle rozpisu, školní družina končí v 1630 hodin.

1. ročník

  1
740 - 825
2
830 - 915
3
935 - 1020
4
1030 - 1115
5
1120 - 1205
6
1210 - 1255
pondělí ČJ ČJ PRV M    
úterý AJ M TV HV   VKZ
středa ČJ ČJ M TV SH  
čtvrtek ČJ ČJ VV TV  
pátek ČJ ČJ PRV M    

2. ročník

  1
740 - 825
2
830 - 915
3
935 - 1020
4
1030 - 1115
5
1120 - 1205
6
1210 - 1255
pondělí M ČJ ČJ AJ    
úterý ČJ ČJ TV HV   VKZ
středa ČJ ČJ M TV SH  
čtvrtek PRV M VV TV  
pátek ČJ ČJ M PRV    

3. ročník

  1
740 - 825
2
830 - 915
3
935 - 1020
4
1030 - 1115
5
1120 - 1205
6
1210 - 1255
pondělí M ČJ ČJ AJ TV TV
úterý ČJ ČJ PRV HV   VKZ
středa ČJ ČJ M AJ AJ  
čtvrtek PRV M VV M  
pátek ČJ ČJ M PRV TV SH

4. ročník

  1
740 - 825
2
830 - 915
3
935 - 1020
4
1030 - 1115
5
1120 - 1205
6
1210 - 1255
pondělí ČJ VL M AJ TV TV
úterý M ČJ ČJ HV VKZ
středa M AJ ČJ ČJ  
čtvrtek ČJ ČJ VL AJ    
pátek M VV VV TV SH

5. ročník

  1
740 - 825
2
830 - 915
3
935 - 1020
4
1030 - 1115
5
1120 - 1205
6
1210 - 1255
pondělí ČJ VL M AJ TV TV
úterý M ČJ ČJ HV VKZ
středa M AJ ČJ ČJ  
čtvrtek ČJ ČJ VL AJ INF  
pátek M VV VV TV SH Časový plán vyučovacích hodinČasový plán přestávek
1. 740 - 825825 - 830
2. 830 - 915915 - 935
3. 935 - 10201020 - 1030
4. 1030 - 11151115 - 1120
5. 1120 - 12051205 - 1210
6. 1210 - 1255...


Vysvětlivky zkratek předmětů

 • AJ = Anglický jazyk
 • ČJ = Český jazyk
 • HV = Hudební výchova
 • M = Matematika
 • PČ = Pracovní činnosti
 • PRV = Prvouka
 • PŘ = Přírodověda
 • TV = Tělesná výchova
 • VL = Vlastivěda
 • VV = Výtvarná výchova
 • INF = Informatika

 • SH = Sportovní hry (nepovinný předmět)
 • VKZ = Výchova ke zdraví (nepovinný předmět)

© Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, Teplýšovice 45