Přihlásit

Rozvrhy hodin

pro školní rok 2016/20171.ročník |  2.ročník |  3.ročník |  4.ročník |  5.ročník
časový plán vyučovacích hodin a přestávek
vysvětlivky zkratek předmětů

Škola se otvírá pro dojíždějící žáky v 645, ranní dohled zajišťujě příslušný pedagog dle rozpisu, školní družina končí v 1630 hodin.

1. ročník

  1
740 - 825
2
830 - 915
3
935 - 1020
4
1030 - 1115
5
1120 - 1205
6
1210 - 1255
pondělí ČJ ČJ PRV TV    
úterý M M TV HV   VKZ
středa ČJ ČJ PRV M TV SH
čtvrtek VV ČJ ČJ    
pátek ČJ ČJ M AJ    

2. ročník

  1
740 - 825
2
830 - 915
3
935 - 1020
4
1030 - 1115
5
1120 - 1205
6
1210 - 1255
pondělí M ČJ ČJ TV    
úterý ČJ ČJ TV HV   VKZ
středa M ČJ ČJ AJ TV SH
čtvrtek VV PRV M    
pátek ČJ ČJ M PRV    

3. ročník

  1
740 - 825
2
830 - 915
3
935 - 1020
4
1030 - 1115
5
1120 - 1205
6
1210 - 1255
pondělí M ČJ ČJ AJ TV TV
úterý ČJ ČJ PRV AJ HV VKZ
středa M ČJ ČJ    
čtvrtek AJ VV PRV M M  
pátek ČJ ČJ M PRV TV SH

4. ročník

  1
740 - 825
2
830 - 915
3
935 - 1020
4
1030 - 1115
5
1120 - 1205
6
1210 - 1255
pondělí ČJ VL AJ ČJ TV TV
úterý M ČJ ČJ HV VKZ
středa ČJ AJ M  
čtvrtek M M VV VV    
pátek AJ VL ČJ ČJ TV SH

5. ročník

  1
740 - 825
2
830 - 915
3
935 - 1020
4
1030 - 1115
5
1120 - 1205
6
1210 - 1255
pondělí ČJ VL AJ ČJ TV TV
úterý M ČJ ČJ HV VKZ
středa ČJ AJ M  
čtvrtek M M VV VV INF  
pátek AJ VL ČJ ČJ TV SH Časový plán vyučovacích hodinČasový plán přestávek
1. 740 - 825825 - 830
2. 830 - 915915 - 935
3. 935 - 10201020 - 1030
4. 1030 - 11151115 - 1120
5. 1120 - 12051205 - 1210
6. 1210 - 1255...


Vysvětlivky zkratek předmětů

 • AJ = Anglický jazyk
 • ČJ = Český jazyk
 • HV = Hudební výchova
 • M = Matematika
 • PČ = Pracovní činnosti
 • PRV = Prvouka
 • PŘ = Přírodověda
 • TV = Tělesná výchova
 • VL = Vlastivěda
 • VV = Výtvarná výchova
 • INF = Informatika

 • SH = Sportovní hry (nepovinný předmět)
 • VKZ = Výchova ke zdraví (nepovinný předmět)

© Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, Teplýšovice 45