Archiv všech úkolů
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ

ČESKÝ JAZYK - Slab. str. 124 - celá ; znovu čteme str.123 a 125 - hlasité čtení. V dalších dnech dokončujeme Slabikář a P4.

MATEMATIKA - Učeb. str. 61 a 62 - dokončit. Kontrola učeb. od začátku a dokončení nevypracovaných cvičení. I v dalších dnech.

PRVOUKA - Postupně dokončujeme učebnici a plníme úkoly - opakování a procvičování.

14. 6. 2022, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ

MATEMATIKA Učeb. str. 61 - celá , str. 37 - dokončit.

ČESKÝ JAZYK - Slab. str. 123 - hlasité čtení ; str.125 DÚ ; P 4 str. 36 a 38.

13. 6. 2022, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ

ČESKÝ JAZYK - Slab. str. 120 - opakování, str. 121 - číst, str. 123 - DÚ ; P4 - str. 35 a 37.

MATEMATIKA - UČEB. STR 60 - celá

ANGLIČTINA - Str. 38 a 39

PRVOUKA - Učeb. str. 66 - 68

9. 6. 2022, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ

ČESKÝ JAZYK Slab. str. 118 a 119 - hlasité čtení ; str. 122 - celá. P4 str. 33 dokončit, 34 - celá.

MATEMATIKA Učeb. str. 58 a 59 - dokončit ; 60 - jenom sloupečky.

8. 6. 2022, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ

MATEMATIKA Učeb. str. 55 - celá ; 57 - cv. 1 ; PL - násobilka / kuře /.

PRVOUKA Učeb. str. 62 + PS str. 62.

7. 6. 2022, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ

ČESKÝ JAZYK Slab. str. 117 a 118 + úkoly ; str. 119 - DÚ . P4 - str. 32 - celá, 33 do slova princ včetně.

MATEMATIKA Uče. str. 58 cv. 1 a 2 ; str. 59 cv. 1 a 2.

PRVOUKA Učeb. str. 60 a 61 - celé.

7. 6. 2022, Vlaďka Chárová
Prvouka V. D.

Přiložené materiály (texty, které jsme si zapisovali do sešitu)

(Vojta dostal i v tištěné podobě)

6. 6. 2022, Jan Kadeřábek
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ

MATEMATIKA Učeb. str. 57 - celá , str. 37 cv. 1 - první 2 obrázky doplníme.

ČESKÝ JAZYK - Slab. str. 114 a 115 - opakujeme a dokončíme rébusy. Str. 116 - celá ; P4 str. 31.

6. 6. 2022, Vlaďka Chárová
Matematika

Podrobnější popis k nové látce OBVOD. Dokument si můžete vytisknout nebo uložit.

Obvod

31. 5. 2022, Jan Kadeřábek
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ

MATEMATIKA - Učeb. str. 54 - celá

ČESKÝ JAZYK - Slab. str. 112 - celá ; P 3 - dokončit celou ; P4 str.14 a 27.

30. 5. 2022, Vlaďka Chárová
Anglický jazyk

Slovesa k tvorbě vět v přítomném čase.

SLOVESA

25. 5. 2022, Jan Kadeřábek
Matematika

Slovní úlohy

str. 40/ 3,4

str. 41/ 1

24. 5. 2022, Jan Kadeřábek
Matematika

str. 7/ 2,3

24. 5. 2022, Jan Kadeřábek
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ

ČESKÝ JAZYK - P 2 str. 31 - celá

PRVOUKA - Opakujeme kalend. rok, měsíce, týdny a dny. Také roční období.

20. 5. 2022, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ

ČESKÝ JAZYK SLABIKÁŘ - str. 110 ; P3 - str. 33

PRVOUKA Skupinová práce, doma proberte rok - měsíce - týdny a dny. Seznamte se s hodinami.

20. 5. 2022, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ

ČESKÝ JAZYK - Učeb. str. 87 + PS str. 28

ANGLICKÝ JAZYK - Učeb. str. 32 a 33 - celé ; PS - str. 37 a 38 - celé.

MATEMATIKA - Učeb. str. 44 - celá , str. 45 cv. 2 + modrý rámeček ; str. 42 cv. 3.

19. 5. 2022, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ

ČESKÝ JAZYK - Povídání o divadle /návštěva a vhodné chování/. PS str. 25 - celá a str. 26 cv. 4, 5 a 6.

MATEMATIKA - Učeb. str. 40 cv. 3, str. 41 cv. 1 a 2 + sloupečky ; str. 42 cv. 2.

18. 5. 2022, Vlaďka Chárová
Matematika

str.34/1,2,3

18. 5. 2022, Jan Kadeřábek
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ

ČESKÝ JAZYK - Učeb. str. 83 cv. 11 - písemně ; PS str. 25 cv. 1.

MATEMATIKA - Učeb. str. 40 - celá a 42 - 1 - páry vybarvi.

PRVOUKA - Opakujeme data narození rodiny a kalendářní rok i dny v týdnu.

17. 5. 2022, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ

MATEMATIKA - Učeb. str. 38 cv. 1 a str. 39 - celá

ČESKÝ JAZYK - Procvičování slabik a slov s DĚ , TĚ , NĚ - podle učebnice , ve škole jsme měli PL.

16. 5. 2022, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ

ANGLICKÝ JAZYK - Učeb. str. 28 - 30 ; PS - str. 36 - celá, str. 37 cv. 3.

ČESKÝ JAZYK - Učeb. str. 82 cv. 5 - písemně ; str. 83 cv. 6 - 9 ústně ; str. 84 + PS 24 /sloh/

MATEMATIKA Učeb. str. 37 - celá ; str. 43 cv. 1 a 2. Naučit se násobilku 2 a 3 zpaměti.

12. 5. 2022, Vlaďka Chárová
Matematika pro nemocné

PS str. 60/3

PS III.díl str.3 celá a str.4/1,2 (nové PS má pro V.D. - P.Š. a pro A.K. - S.P.)

12. 5. 2022, Jan Kadeřábek
Matematika pro nemocné

PS str. 59, 60 celé a str. 61/1

12. 5. 2022, Jan Kadeřábek
Přírodověda pro nemocné

Zápis do sešitu:

Živočichové v okolí lidských sídel

Živočichy žijící v okolí lidských sídel rozdělujeme do tří skupin:

 • hospodářská zvířata
 • domácí mazlíčci
 • volně žijící živočichové

Hospodářská zvířata

 • původně divocí živočichové, kteří byli ochočení
 • chováme je pro užitek

Domácí mazličci

Chováme je pro radost a pro potěšení v různých prostředích

 • akvárium
 • terárium
 • insectárium
 • klece
 • voliéry

Živočichové žijící volně

živočichové, kteří žijí volně v okolí našich domovů. Lidská sídla jim poskytují úkryt a snadno dostupnou potravu.

12. 5. 2022, Jan Kadeřábek
Přírodověda pro nemocné

Zápis do sešitu:

Dýchací soustava

 • zajišťuje přísun kyslíku do těla. Člověk nadechuje nosem nebo ústy vzduch. V plicích se přichytí kyslík na červené krvinky, které obsahují hemoglobin (hemoglobin funguje podobně jako magnet na železo. Přitahuje a váže kyslík).

Části dýchací soustavy

 • dutina ústní a nosní
 • nosohltan
 • hrtan
 • průdušnice
 • dvě průdušky
 • dvě plíce

12. 5. 2022, Jan Kadeřábek

Administrátor webových stránek