Archiv úkolů 3. ročníku
Prvouka V. D.

Přiložené materiály (texty, které jsme si zapisovali do sešitu)

(Vojta dostal i v tištěné podobě)

6. 6. 2022, Jan Kadeřábek
Matematika

Podrobnější popis k nové látce OBVOD. Dokument si můžete vytisknout nebo uložit.

Obvod

31. 5. 2022, Jan Kadeřábek
Matematika

Slovní úlohy

str. 40/ 3,4

str. 41/ 1

24. 5. 2022, Jan Kadeřábek
Matematika

str.34/1,2,3

18. 5. 2022, Jan Kadeřábek
Domácí úkol- anglický jazyk

Na papír vypracujte popis svého domácího mazlíčka podle vzoru v učebnici na straně 50. Uveďte i větu, co to zvířátko umí (skákat, plavat, létat...) a zvířátko poté namalujte. Do čtvrtka 15.5.2022.

10. 5. 2022, Aneta Hrdinová
Český jazyk

PS str. 32 cv. 3 (nad vyznačená slovesa dopsat zájmeno + číslo), př.: přišla (ona, j.)

2. 5. 2022, Charlotta Kurcová
DÚ- anglický jazyk

Napsat 5 vět ( pondělí až pátek) podle vzoru v učebnici na str. 49/4 co jím a piju. Nápoje i potraviny si můžete vymyslet a nebojte se pokrmy kombinovat např. bramborový salát nebo chléb se šunkou a sýrem. Do úterý 3.5.2022.

28. 4. 2022, Aneta Hrdinová
Český jazyk

PL - určování pádů

25. 4. 2022, Charlotta Kurcová
Český jazyk

Naučit se pádové otázky, uč. str. 70.

20. 4. 2022, Charlotta Kurcová
Český jazyk pro nemocné

Opakovali jsme určování rodů u podstatných jmen na:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm

PS str. 14 cv. 1 - 3.

19. 4. 2022, Charlotta Kurcová
Prvouka pro nemocné

Zápis do sešitu:

Kostra

Lidské tělo se skládá asi z 204 kostí - patří mezi obratlovce

Funkce kostí:

  • tvoří oporu těla
  • chrání důležité orgány
  • jsou na ně uchyceny svaly

Z učebnice (str. 62) nakreslit do sešitu kostru zepředu a popsat jí.

13. 4. 2022, Jan Kadeřábek
Matematika

DÚ PS str.18/1

práce z hodiny - PS str. 17/3, 4

13. 4. 2022, Jan Kadeřábek
Český jazyk pro nemocné

Dobrali jsme poslední dva slovní druhy - částice, citoslovce. Procvičit v uč. na str. 65 cv. 1, str.66 cv. 1, 2. PS str. 11 cv. 3 (spojky), str. 12 cv. 1, 2 (částice), str. 12 cv. 1, 2, 3 (citoslovce). Dále jsme opakovali určování všech slovních druhů.

12. 4. 2022, Charlotta Kurcová
Matematika pro nemocné

PS str. 16/1, 2 a str. 17/1, 2

12. 4. 2022, Jan Kadeřábek
Český jazyk pro nemocné

uč. str. 64 cv. 1, 2, 3 - opakování a procvičování předložek + PS str. 10 cv. 1, 2.

uč. str. 65 cv. 1, 2 - opakování a procvičování spojek + PS str. 11 cv. 1, 2.

11. 4. 2022, Charlotta Kurcová
Matematika pro nemocné

celé strany 13,14 a 15

11. 4. 2022, Jan Kadeřábek
Prvouka pro nemocné

Zápis do sešitu:

Člověk

  • patří mezi živočichy - savci
  • má podobnou stavbu těla jako ostatní savci, se kterými má společné znaky - jako např. 7 krčních obratlů.
  • lidé se liší v mnoha rysech, ale mají stejnou základní stavbu těla.

Nakreslit obrázek člověka s popisky (https://cz.pinterest.com/pin/436989970083173506/)

11. 4. 2022, Jan Kadeřábek
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ

ČESKÝ JAZYK - ČTENÍ - Čítanka str. 88 ; P 2 - str. 12. Opisujeme věty a měníme modrá slova podle skutečnosti.

8. 4. 2022, Vlaďka Chárová
Český jazyk pro nemocné

Dnes jsme opakovali určování prvních pěti slovních druhů. Více jsme se věnovali opakování určování a vyhledávání sloves v uč. str. 61 cv. 1 (celé), 2, PS str. 9 cv. 1, 2, 4, 5 (cv. 5 do sešitu).

4. 4. 2022, Charlotta Kurcová
Prvouka pro V.D. – minulé zápisy

Jednotlivé zápisy jsou pod odkazy pro případné doplnění.

30. 3. 2022, Jan Kadeřábek
Český jazyk z 23.3.2022

kdo nestačil ve škole dodělá uč. str. 57 cv. 10 (do sešitu), případně PL - vyhledej přídavná jména v textu a podtrhej je).

22. 3. 2022, Charlotta Kurcová
Český jazyk

PL - určování podstatných jmen

22. 3. 2022, Charlotta Kurcová
Pro nemocné

MATEMATIKA

Došli jsme ke kapitole "Plány a mapky", ve které jsme došli na str. 59 cv. 1 a), b)

PRVOUKA

Dokončili jsme téma "Neživá příroda - Měření" a zopakovali jsme na známky "Jednotky a veličiny"

Zahájili jsme nové téma, kterým se budeme zaobírat až do konce školního roku "Živá příroda"

- Živá příroda (Projevy života a dělení organizmů) - zápis
- Živočichové - zápis

17. 3. 2022, Jan Kadeřábek
Český jazyk

zopakovat si (naučit se) básničku o slovních druzích.

Pro nemocné - PS str. 2 cv., 1, 2 + slovní druhy - dělení na ohebné a neohebné.

16. 3. 2022, Charlotta Kurcová
Český jazyk

dokončit v PS na str.30 cv. 1, zopakovat si slovní druhy

14. 3. 2022, Charlotta Kurcová

Administrátor webových stránek