Archiv vzdělávacího obsahu MŠ
TVP Prosinec

Adventní čas

-seznámení s tradicemi adventního období, znát význam
-pozorování změn v přírodě, zimní počasí
-chápání základních matematických pojmů
-rozvoj mravního a estetického cítění
-zvládnutí jednoduché dramatizace
-upevňování pojmů vpravo x vlevo
-zdokonalování jemné a hrubé motoriky
-tématické tvoření – zvládání různých výtvarných tehnik a práce s novými materiály
-sladit pohyb s hudbou
-zdravotní cvičení – správné brániční dýchání
-výroba vánočních ozdob, zdobení stromečku

Mikuláš, čerti

-seznámení s tradicemi Mikuláše a čertů, zvyky nyní a kdysi
-Mikulášská nadílka
-učit se zpaměti krátké básně, písně
-upevňování prosociálního chování
-pojmenovat dny v týdnu, opakování číselné řady
-uplatňování potřeb a práv s ohledem na druhého
-porovnávání velikostí – malý, menší, nejmenší
-rozvoj prostorového cítění – orientační hry
-hudebně – dramatické hry
-upevňování správného úchopu tužky, zrakové rozlišení
-určování významových kategorií – patří x nepatří
-umět zobecňovat – (hračky, nábytek….)

Vánoce

-seznámení s tradicemi o Vánocích, Vánoce u nás a v cizích zemích
-správný úchop nůžek, zdokonalování vystřihování
-samostatné vyjádření myšlenky, přání – Co bych si přál k Vánocům
-zdobení třídy, dekorace
-vánoční tvoření dárečků a přání
-poslech koled a vánočních písní, zpěv některých z nich
-pečení vánočního curkoví
-pozorování výzdoby a vánočních příprav v našem okolí při vycházkách
-podněcování správného mluveného projevu
-prožívání vánočního času s pohádkami, vyslechnout čtený text i vyprávění
-Ježíšek v MŠ

30. 11. 2021, Karolina Pokorná

Administrátor webových stránek