Český jazyk pro nemocné

Skloňování přídavných jmen měkkých, PS str. 5 cv. 1 – 4. Začali jsme se seznamovat s přídavnými jmény přivlastňovacími. Lze procvičovat na: https://wordwall.net/cs/resource/11314064/p%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1-jm%C3%A9na-p%C5%99ivlast%C5%88ovac%C3%AD

Přečtěte si více >>

Český jazyk pro nemocné

Začali jsme probírat přídavná jména. Procvičili jsme určování druhů přídavných jmen a koncovky tvrdých přídavných jmen (pozor na koncovku 1.p.č.mn.!). https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-pridavne-jmena-druhy-1-uroven?source=explicitKC&topic=cviceni-druhy-pridavnych-jmen https://www.kaminet.cz/ces/pravopis/pridt1.php

Přečtěte si více >>