Úkoly pro 4. ročník
Anglický jazyk (3. 12. 2022)

Podle obrázku nacvičovat věty s příslovcem THERE. V dolní části příspěvku je obrázek, se kterým pracujeme v hodinách. Cvičení je také v učebnici na straně 12 a 13 unit 5 " In the classroom" Současně máme zapsané slovíčka a už se je učíme zpaměti. Jsou také ke stažení pod příspěvkem.

Př.:
"In the classroom there is (are) a desk" (a další variace věty)

On the desk there ..........
On the floor there ........
On the wall there ...........
In the picture there .........
Behind the window there ...........
atd.

9. 11. 2022, Jan Kadeřábek

Administrátor webových stránek