Úkoly pro 1. ročník z předmětu tělesná výchova

V současné chvíli není 1. ročníku zadán žádný úkol z předmětu tělesná výchova.