Archiv aktualit základní školy
Úterý 23.11. 2021 v karanténě

ANGLICKÝ JAZYK (výslovnost slovíčka)
- slovíčka U6

MATEMATIKA
Jednotky času - převod
str. 47 celá

23. 11. 2021, Jan Kadeřábek
Fotografování

našich žáků se bude konat ve čtvrtek 9.9. 2021 od 8.00 hodin.

27. 8. 2021, Charlotta Kurcová
Informativní třídní schůzka pro rodiče žáků ZŠ

proběhne ve čtvrtek 9.9. 2021 od 16,30 hodin.

27. 8. 2021, Charlotta Kurcová
Evaluační dotazník

Milí rodiče našich prvňáčků,

dnes byl dětem rozdán evaluační dotazník. Dotazník je anonymní. Prosíme, zda byste vyplněný dotazník, nejpozději do pondělí 28.6.2021 vhodili do schránky na budově školy. Děkujeme a přejeme krásné a slunečné prázdniny.

22. 6. 2021, Charlotta Kurcová
Úkoly pro nemocné

ČESKÝ JAZYK Slabikář str. 116 a 117 - opiš první větu z pohádky na str. 117. Jeden chudý ................

Slabikář str. 118 - podle zadání - opiš poslední 3 věty ve cvičení. Od lesa běžel .................

Písanka 4 str. 21 a 22

Písanka 3 str. 15 a 16, 18 a 19

Moje první čítanka str. 16 a 17

PRVOUKA učebnice str.64 - 67

MATEMATIKA učebnice do strany 51 včetně.

ANGLICKÝ JAZYK Lekce 3 - projděte do str. 29 , stručně. Postup najdete na str. 56. Opakujeme slovíčka.

Úkoly jsou až do středy 2. 6. 2021. Pokud je dítěti špatně , vypracuje až později. Děkuji Chárová

31. 5. 2021, Vlaďka Chárová
Dopravní hřiště

Připravili jsem pro děti ke Dni dětí výlet na dopravní hřiště. Děti pojedou dne 2.6.2021. Odjezd od školy ve 12.30 hod. Po obědě (4. a 5. třídou budou mít zkrácené vyučování). Je nutné, aby děti měly s sebou cyklo helmu!!!! Ve škole nikdo nezůstává.

Návrat ke škole cca 15:00 hod.

27. 5. 2021, Alena Ottlová
Cyklovýlet

V termínu od 14. - 18. 6. 2021 proběhne v rekreačním středisku Libá u Františkových Lázní cyklovýlet. Poplatek (ubytování, dopravné a případné vstupné) na cyklovýlet činí 3000,- Kč. Prosíme o uhrazení částky převodem na účet školy : 325896319/0800 (Česká spořitelna) do 31. 5. 2021. Jako variabilní symbol použijte číslo, které bylo dětem přiděleno na začátku školního roku ( je napsané v žákovské knížce).

20. 5. 2021, Jan Kadeřábek
Čtenářské dílny

opět nám fungují čtenářské dílny. Pro první ročník - každou středu hned po obědě, pro 2. a 3. ročník v úterý rovněž po obědě a pro 4. a 5. ročník v pátek po obědě.

10. 5. 2021, Alena Ottlová
Změny od 3.5.2021

Vážení rodiče,
od pondělí 3.5.2021 jsou povolené venkovní sportovní aktivity (bez roušek), takže se vracíme k tělesné výchově a Sportovním hrám.
Zároveň dochází i ke změně testování, od pondělí 3.5.2021 se Vaše děti budou již testovat pouze jedenkrát týdně, a to vždy první den nástupu do školy v daném týdnu.
Děkujeme za pochopení

30. 4. 2021, Charlotta Kurcová
Dopravní výchova – projekt – dokončení

V záři jsme zahájili projekt "Dopravní výchova" návštěvou dopravního hřiště v Benešově. Tento projekt bude dokončen pro 4. a 5. ročník v úterý 4.5.2021 od 13.00 hod do cca 14.00 hod.

Pro 1., 2. a 3. ročník proběhne dokončení výuky ve středu 5.5.2021 rovněž od 13.00 hod do 14.00 hod.

Prosím rodiče, aby nechali děti v určený den ve ŠD. Děkuji za pochopení. Dokočení výuky proběhne ve škole, není potřeba nosit další pomůcky.

27. 4. 2021, Alena Ottlová
Čarodějnice

V pátek 30.4.2021 budeme mít projekt "ČARODĚJNICE". Děti se budou učit pouze první dvě hodiny, následně vyrazí na "Čarodějnickou stezku"., na které budou plnit úkoly související s výukou. Návrat do školy na oběd.

S sebou: sportovní oblečení

27. 4. 2021, Alena Ottlová
Vážení rodiče,

vzhledem k distanční výuce 4. a 5. ročníku NEBUDEME vybírat příspěvek na školní družinu za druhé pololetí.

Žáci 1., 2. a 3. ročníku mají přísvěvek ponížený, kdy do školy nedocházeli. Budou hradit pouze 200,--. Prosím úhradu proveďte do 7.5.2021 hotově k rukám pí. Ottlové.

27. 4. 2021, Alena Ottlová
Zápis do 1.třídy ZŠ

Vážení rodiče a naši budoucí prvňáčci,

veškeré informace k zápisu do 1.třídy pro školní rok 2021/2022 najdete na našich webových stránkách v sekci ZŠ - Dokumenty - Zápis. Věříme, že zde najdete odpověď na všechny Vaše otázky. Pokud tomu tak nebude, volejte se svými dotazy na tel. číslo 724 753 531 každý všední den od 10.30 do 14.00 hodin. Rádi Vám všechny dotazy zodpovíme. Těšíme se na naše budoucí prvňáčky a věříme, že příští školní rok nám bude již více dopřávat osobní přítomnost našich žáků :-).

21. 3. 2021, Charlotta Kurcová
Vzdělávání žáků a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v době distančního vzdělávání

Pro žáky a děti se speciálními vzdělávacími potřebami škola i v době distančního vzdělávání poskytuje podporu v nabídce konzultačních hodin, pedagogické intervence či předmětu speciální péče formou on-line, dle telefonické domluvy s danými žáky či zákonnými zástupci dětí. Pokud někteří žáci (bez podpory SPU) nerozumí zadávané či probírané látce, mohou se obrátit při on-line hodinách (videokonferencích) na svého učitele daného předmětu s žádostí o konzultaci a domluvit se na konkrétním čase a datu konzultace.

7. 3. 2021, Charlotta Kurcová
Možnost zapůjčení tabletů pro distanční vzdělávání

Škola (ZŠ i MŠ) nabízí možnost zapůjčení tabletů pro distanční vzdělávání pro své žáky a předškolní děti MŠ na základě zápůjční smlouvy. V případě zájmu, prosím, kontaktujte své učitele prostřednictvím mailu či telefonu.

7. 3. 2021, Charlotta Kurcová
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vážení rodiče, milé děti,

z nařízení vlády v rámci opatření při nouzovém stavu, bude od pondělí 1.3.2021 zcela uzavřena naše mateřská i základní škola (včetně 1. - 3. ročníku). Pokud máte zájem o odběr obědů, kontaktujte, prosím, vedoucí školní jídelny paní Slaninovou nebo volejte do MŠ či ZŠ v dopoledních hodinách.

Děkujeme za pochopení a těšíme se, až se situace vrátí do normálu a my se s Vámi i Vašimi dětmi zase setkáme v našich školských zařízeních.

28. 2. 2021, Charlotta Kurcová
Matematika

Učebnice str.38/2,3,4

24. 2. 2021, Jan Kadeřábek
Nové nařízení vlády k provozu školy v rámci situace Covid-19

Od března vláda nařizuje respirátory či adekvátní ochranu všude, kde se vyskytují alespoň dva lidé. Ochranu úst musí nosit i děti. Protože se nevyrábějí malé respirátory, musí mít roušku chirurgickou, nikoliv látkovou. Toto nařízení platí i pro školy. Děkujeme za pochopení a věříme, že děti vybavíte dětskou chirurgickou rouškou.

23. 2. 2021, Charlotta Kurcová
Úhrada pracovních sešitů 2.-5. ročník

Prosíme o úhradu pracovních sešitů za školní rok 2020/21 v následující výši:

2. ročník 417,-- Kč

3. ročník 427,-- Kč

4. ročník 507,-- Kč

5. ročník 525,-- Kč

Prosíme o úhradu v hotovosti do 15.3.2021 u pí.uč. A.Ottlové.

10. 2. 2021, Alena Ottlová
Konec 1. pololetí školního roku 2020-21

První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.1.2021 v 11:15 čtvrtou vyučovací hodinou. Při této hodině bude žákům, kteří se účastní presenční formy vyučování, předán výpis z vysvědčení. Žákům, u kterých probíhá distanční vzdělávání, budou výpisy zaslány prostřednictvím elektronické pošty. Tištěnou podobu obdrží při nástupu do školy.

25. 1. 2021, Jan Kadeřábek
Vánoční jarmark

Je nám to moc líto, ale vzhledem k současné situaci (přechod do 4.stupně PSA), musíme odvolat páteční Vánoční jarmark.

Výrobky bude možno zakoupit ve vstupní hale školy. Děkujeme za pochopení a všem Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2021.

Zachovejte nám svoji přízeň i přes tuto nelehkou dobu.

15. 12. 2020, Charlotta Kurcová
Pro rodiče prvňáčků

Ráda bych připomněla, že 18.12. 2020 si budou děti předávat dárky. Každé dítě si vylosovalo konkrétního spolužáka , ale pokud chce obdarovat ještě některého svého kamaráda, pak samozřejmě může.

Děkuji a přeji klidné a pohodové vánoční svátky.

13. 12. 2020, Vlaďka Chárová
Změna termínu pobytu na horách 2021

Vzhledem k setrvávajícímu stavu ohledně pandemie COVID 19 jsme nuceni zrušit pobyt na horách, který měl proběhnout v termínu od 4. - 8.1. 2021.

Podle opatření „PES“ pro obor školství se od dnešního dne (7.12. 2020) nacházíme ve stupni 3, který zakazuje veškeré školní výlety, kurzy nebo adaptační kurzy. Podobně i tak tělesnou výchovu.

Abychom mohli uspořádat lyžařský výcvik je nutné být ve stupni 1.

Hory pořádáme 13 let a neradi bychom tuto tradici přerušovali. Po dohodě s ubytovatelem a zvážení všech možností a nejasného vývoje situace ohledně pandemie COVID 19 jsme se rozhodli hory odložit.

Hlavní náhradní termín je 1. - 5.3. 2021. Pokud uvolňování proti epidemiologických opatření bude probíhat rychleji, budeme se snažit hory uspořádat ještě během února a to v termínu 8. - 12. 2021.

Vzhledem ke změně termínů, budou dětem v průběhu prvního a druhého týdne v lednu, rozdány nové přihlášky. Platby, které v momentální době proběhly evidujeme a držíme v patrnosti. V případě neuspořádání pobytu na horách vám budou vráceny nebo přesunuty na cyklistický výlet, který, máme v plánu uspořádat v červnu 2021.

Omlouváme se za způsobené komplikace, ale k těmto krokům jsme nuceni na základě opatření, které se váží k nouzovému stavu, ve kterém se v momentální době nacházíme.

Děkujeme za pochopení.

7. 12. 2020, Jan Kadeřábek
Cesta do školy – Tipy a rady pro bezpečnost dětí v dopravě

https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/doprava-do-skoly

24. 11. 2020, Charlotta Kurcová
Úkoly pro 1. ročník

Vzhledem k přechodu na nové internetové stránky došlo k systémové chybě a úkoly se nezobrazily. V nynější době je již vše v pořádku. Za způsobené zmatky se omlouváme.

4. 11. 2020, Jan Kadeřábek

Administrátor webových stránek