Archiv aktualit základní školy
Program – prevence sociálně-patologické jevy

Dne 12.9.2022 se žáci ve škole úžastnili zážitkového programu na vztahy mezi spolužáky. Cena programu byla 100,--. Prosím o úhradu hotově k rukám A. Ottlové do 15.9.2022. Děkuji

14. 9. 2022, Alena Ottlová
Úplata za školní družinu za 1. pololetí

Prosím o úplatu za 1. pololetí školního roku za ŠD - 70,-- Kč za měsíc což činí 350,--.

Prosím uhradit hotově do 15.9.2022 k rukám A. Ottlové. Děkuji

14. 9. 2022, Alena Ottlová
Upozornění

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se nám ve škole vyskytlo dítě pozitivní na Covid-19 Vás žádám, abyste důsledně sledovali zdravotní stav svého dítěte a při náznacích jakéhokoliv onemocnění si své dítě nechali doma a jeho onemocnění konzultovali s lékařem.

Děkujeme za pochopení Mgr.Charlotta Kurcová

7. 9. 2022, Charlotta Kurcová
Sportovní den, divadlo

Vážení rodiče,

V pátek 9.9.2022 půjdou děti z první třídy navštívit divadlo do MŠ.  Budeme vybírat Kč 50,--.  Děti si v pátek vezmou jen penál, svačinu.

Děti se vrátí do školy v 11.30 na oběd.

Žáci 2., 3., 4. a 5. třídy budou mít sportovní den. S sebou si vezmou sportovní oblečení, svačinu a penál. Návrat ke škole v 11.15 hod, následně bude oběd a konec vyučování.

7. 9. 2022, Alena Ottlová
Informativní třídní schůzka

Vážení rodiče,

zveme Vás na první informativní schůzku v letošním školním roce 2022/2023, která se koná v úterý 13.9. 2022 od 16 hodin v budově školy v učebně č. II. (dole v přízemí. Po úvodních informacích se rodiče prvňáčků přemístí do učebny č.III. (1.patro, kmenová třída 1.ročníku).

6. 9. 2022, Charlotta Kurcová
Fotografování

Dne 6.9.2022 se budeme fotografovat. Cena celého balíčku je Kč 400,--, sourozenci 450,--. Prosím, dejte dětem lístek zda se budou fotografovat samostatně či společně se sourozencem. V balíčku bude i společná školní fotografie.

1. 9. 2022, Alena Ottlová
Zahájení nového školního roku

Nový školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1.9.2022. Slavnostní zahájení, pasování prvňáčků a přijímání do Cechu teplýšovických školáků, proběhne od 8.00 do 9.00. hodin. Ukončení programu v 9,30 hodin.

Oběd a školní družina v tento den NENÍ zajištěna!

25. 8. 2022, Charlotta Kurcová
Rozvrh činností posledního týdne školního roku

Pondělí 27.6. se budou odevzdávat učebnice. Konec vyučování v 11,15 hodin, poté oběd. pokud někdo bude odcházet dříve z ŠD, musí mít omluvenku.

Úterý 28.6. odjezd od školy v 8.00 do divadla v Bystřici, příprava závěrečného divadelního představení. První představení pro MŠ od 14.00 (možnost využít dopravu sjednaným autobusem od MŠ ve 13.30, za úplatu 50,-Kč i pro rodinné příslušníky našich žáků, kteří se nemohou zúčastnit pozdějšího termínu. Zpět jede autobus v 15,15 hodin. Kapacita sálu je omezená, proto by bylo vhodné, aby se tuto dopravu využili hlavně prarodiče žáků), druhé představení (pro rodiče) od 16.00 hodin. poté si svoje děti již sami odvezete domů (zpáteční doprava autobusem již není zajištěna). Oběd není zajištěn, nutno mít větší svačinu + pití.

Středa 29.6. úklid tříd, školy a okolí. Konec vyučování v 11,15 hodin, poté oběd. pokud někdo bude odcházet dříve z ŠD, musí mít omluvenku.

Čtvrtek 30.6. rozdání vysvědčení (odchod ze školy nejpozději do 9,30 hodin). ŠD a oběd již není.

16. 6. 2022, Charlotta Kurcová
Záverečné divadlo – 28.6.2022

ZŠ Teplýšovice zve všechny              rodiče, děti, příbuzné a kamarády

Na divadelní představení na motivy pohádky

PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA

Do divadla „ U Jelena“ V Bystřici u Benešova

 28.6.2022

           ve 14.h. ( pro MŠ a veřejnost)

             v 16.h. (pro rodiče)

Kapacita sálu omezena

autobus směr Bystřice odjezd ve 13.30 od MŠ v ceně 50,- ( platbu do MŠ) zpět v 15.15 od divadla.

Na představení od 16.h doprava individuální.

Po skončení představení budou děti předány rodičům

                                   Vstupné dobrovolné

Těšíme se na vás

13. 6. 2022, Alena Ottlová
ŠD pro děti, které nejedou na cyklovýlet

bude otevřena od konce vyučování do 15.00 hodin.

13. 6. 2022, Charlotta Kurcová
Platba poplatku za cyklovýlet 2022

Datem 10.6. 2022 končí lhůta pro zaplacení účastnických poplatků (3000,- Kč) na cyklovýlet, který proběhne v termínu od 20. - 24.6. 2022. Kdo ještě částku neuhradil, prosíme, aby tak dnes neprodleně učinil. Částku uhraďte prostřednictvím převodu na účet: 325896319/0800 s variabilním symbolem pro SPORT (naleznete u dětí na první stránce v žákovské knížce).

Děkujeme.

10. 6. 2022, Jan Kadeřábek
informace k cyklovýletu

včera byly dětem rozdány informace k cyklovýletu (termín odjezdu a příjezdu, program, seznam věcí apod.).

7. 6. 2022, Charlotta Kurcová
Závěrečné opakování

proběhne v týdnu od 13.6. do 17.6.2022:

PO 13.6. PRV (3.ročník), PŘ (4. a 5. ročník)

ÚT 14.6. ČJ (2. a 3.ročník), M (4. a 5.ročník)

ST 15.6. M (3.ročník), ČJ (4. a 5.ročník)

ČT 16.6. VL (4. a 5. ročník), AJ (3.ročník), M (2.ročník)

PÁ 17.6. AJ (4. a 5. ročník), PRV (2.ročník)

2. 6. 2022, Charlotta Kurcová
Přihlášky na cyklovýlet

Ve dnech 20. - 24.6. 2022 proběhne cyklistický výlet v Osvětimanech u Uherského Hradiště. Dětem byly rozdány přihlášky, které je zapotřebí vyplnit a odevzdat do 23.5. 2022, abychom mohli počet účastníků nahlásit ubytovateli a objednat autobus.

Přihláška je k případnému stažení ZDE.

Děkujeme

18. 5. 2022, Jan Kadeřábek
Výsledky zápisu do 1.třídy pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

dnes byly vyvěšeny výsledky zápisu do 1.třídy pro školní rok 2022/2023 v sekci Dokumenty MŠ, zápis. Vaše děti jsou zde uvedeny pod registračním číslem, které jste obdrželi při zápisu.

Těšíme se na naše nové žáky!

20. 4. 2022, Charlotta Kurcová
Tripartitní schůzky

Od středy 20.4.2022 si lze rezervovat termín tripartitní schůzky u svého třídního učitele. Tripartitní schůzky jsou schůzky, které probíhají ve složení rodič - žák - učitel a jsou vedeny formou rozhovoru žák - učitel. Rodič hraje roli pozorovatele a svědka. Na závěr může pokládat (jak dítěti, tak i učiteli) doplňující otázky pro objasnění.

Tripartita znamená trojstranné jednání, setkání tří stran. Ve školním prostředí je to nový typ třídních schůzek, u kterých je přítomné i dítě, a nejen přítomné, je tím nejaktivnějším účastníkem.

Mluví dítě
“Jak na tom dítě je”, se rodič na tripartitní schůzce dozvídá od samotného dítěte. Je na něm, aby rodičům prezentovalo a zhodnotilo svou práci. Učitel pak jeho sebehodnocení reflektuje, proto je přítomný. Ideálně by výsledkem schůzky měly být konkrétní splnitelné kroky vedoucí k dalšímu rozvoji žáka.

Pro děti je to výzva a zkušenost, kterou jistě v životě uplatní. I když zdaleka ne každému z nich je příjemné, když se pozornost upírá čistě na něj a má mluvit o své práci a pocitech, o věcech, které se nedaří, nebo se naopak třeba pochválit.

Některé děti jsou rády, že se o nich nemluví bez nich, jiné by si přály, aby u toho být nemusely. Ale výhoda schůzek rodič-žák-učitel je právě v tom, že redukuje informační šumy, které mohou vést k dohadům. Pokud dojde k rozporům, lze je okamžitě vysvětlit, na problémy lze hledat řešení, nedochází k osočování, pomluvám a podobně. Rodič nemusí volit, zda věřit líčení svého dítěte, nebo učitele.

Vzdělávací výhoda
Děti za sebe a svůj prospěch přebírají zodpovědnost a společně učiněné dohody pak snáze plní. Nemusí se bát, co se rodič ve škole dozví a co na něj s učitelem vymyslí.

19. 4. 2022, Charlotta Kurcová
Náhradní program 5.5. 2022

Dne 5.5. 2022 nepůjde po celý den el.proud. Protože nebude možnost využívání WC, ani oběd, vydáme se s dětmi na úklid lesa kolem rozhledny Špulky. U rozhledny si budou moci děti opéct k obědu špekáčky ( ty jsou zajištěny). Prosíme, aby se děti dobře oblékly, měly svačinu a pití a případně gumové rukavice. Vyučování bude končit nejpozději ve 13 hodin. Školní družina nebude.

Děkujeme za pochopení

19. 4. 2022, Charlotta Kurcová
Úhrada pracovních sešitů za školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, prosím o úhradu pracovních sešitů za letošní školní rok.

1. ročník nehradí.

2. ročník celkem Kč 447,--

3. ročník Kč 457,--

4. ročník Kč 546,--

5. ročník Kč 515,--

Dětem budou zítra rozdány lístky s podrobným vyúčtováním.

Prosím o úhradu hotově k rukám A. Ottlové do 22.4.2022

7. 4. 2022, Alena Ottlová
Vystoupení KLAUNA EDDIHO

Dne 5.4.2022 od 10.00 hodin budeme mít klaunské vystoupení v místní sokolovně. Vystoupení se účastní všichni žáci. Vybíráme na toto vystoupení 45,-- Kč. HOTOVĚ - PROSÍM DONÉST DO ŠKOLY DO 4.4.2022 k rukám pí. Ottlové.

31. 3. 2022, Alena Ottlová
Kino Benešov – Planeta Země 3000, Madagaskar

V pátek 1.4. 2022 pojedou žáci 4. a 5. ročníku do kina Benešov na interaktivní pořad Madagaskar. Cena programu stojí 80,- Kč. Peníze budeme vybírat ve škole do čtvrtka 31.3. 2022. S sebou si žáci vezmou peníze na jízdenku do Benešova a zpět (50,- Kč) a psací potřeby.

Sraz bude na návsi v Teplýšovicích v 6:55 (7:10 odjezd).

Odjezd z Benešova z autobusového nádraží 11:39 hod (12:07 příjezd).

Po návratu do školy půjdou děti na oběd.

28. 3. 2022, Jan Kadeřábek
Platba za plavecký výcvik

Za plavecký výcvik vybíráme 1 400,-Kč. Platba se týká pouze 1. a 5. ročníku. Prosíme, uhraďte v co nejkratší lhůtě převodem na účet školy pod variabilním symbolem sportovních akcí. Děkujeme

10. 3. 2022, Charlotta Kurcová
Informativní schůzky k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,

zveme Vás na informativní schůzku k zápisu Vašich dětí k plnění povinné školní docházky od školního roku 2022/2023, která se koná v úterý 22.3.2022 od 16 hodin v budově ZŠ, 1.patro. Dozvíte se zde všechny informace týkající se zápisu Vašich dětí do 1. ročníku ZŠ a zároveň se pokusíme zodpovědět všechny Vaše dotazy. Přítomnost Vašich dětí je vítána.

Těšíme se na Vás a Vaše děti!

9. 3. 2022, Charlotta Kurcová
Den otevřených dveří v ZŠ

Vážení rodiče,

zveme Vás na Den otevřených dveří do naší ZŠ, který se koná ve čtvrtek 17.3.2022 v době od 7.40 do 9.15 hodin (1. a 2. vyučovací hodina).

7. 3. 2022, Charlotta Kurcová
Jarní bruslení

v termínech 11.3., 18.3. a 25.3. 2022 budeme opět jezdit bruslit. Z podzimní části máme ještě rezervu za jedno neuskutečněné bruslení. Budeme tedy vybírat jen na dvě bruslení tz. 220,-- Kč za žáka. Prosím o úhradu hotově do 9.3.2022 k rukám A. Ottlové.

18. 2. 2022, Alena Ottlová
Náhradní termín plavání

V pondělí 21.2.2022 jedeme na plavání (náhradní termín za hory). Poslední dvě vyučovací hodiny se normálně uskuteční (5. a 6. hodina). 3 . a 5. ročník bude mít ČJ a M/INF, 4.ročník ČJ-čtení.

17. 2. 2022, Charlotta Kurcová

Administrátor webových stránek