Obrázek stromu se stal symbolem školy zaštiťující 3P – přátelství, pomoc a pochopení. Koruna stromu (počet oblouků) značí 5 ročníků, kořeny 2 třídy málotřídní školy. Kmen stromu s větvemi v podobě pímene T pak symbolizuje první písmeno názvu obce Teplýšovice.