Vzdělávací obsah MŠ
TVP: Hurá do školky – září

Seznámení se školkou

 • připravit dětem a rodičům radostný vstup do MŠ – možnost strávit první chvíle ve školce s dětmi
 • seznámit děti se se svou třídou a značkou – hry se značkami
 • rozvíjení přátelské atmosféry mezi dětmi – svolávací písně, hry se jmény
 • rozvíjení spolupráce mezi dětmi – společné práce, taneční hry
 • sdílení společných zážitků –  vyprávění v ranním kroužku
 • utváření školkových pravidel – pusinkové, želvičkové, ručičkové, srdíčkové, ouškové...
 • upevňovat návyky hygienické sebeobsluhy, sebeobsluhy při stolování
 • učíme se jednoduché úklidové činnosti
 • seznámit se se zahrádkou školky – herní prvky, záhonky, brouččí domeček
 • podporujeme správné držení tužky  - grafomotorická cvičení

Kamarádi

 • podporujeme navazování přátelských vztahů mezi dětmi i mezi dětmi a učitelkami
 • vytváříme prostor pro vzájemnou komunikaci a spolupráci dětí
 • rozvíjíme ohleduplnost a vzájemný respekt ke kamarádům
 • pomáháme mladším kamarádům – např. při oblékání v šatně, stolování
 • společné hry a vyrábění pro rozvoj spolupráce
 • vyhledávání dvojic, které k sobě patří
 • poznej kamaráda – rozvoj sluchového vnímání, slovní popis
 • co je kamarádské a co není – rozlišení vhodného a nevhodného chování
 • objevování okolí a přírody kolem školky - posilovat lásku k živé a neživé přírodě
 • taneční a pohybové hry

Domov

 • rozvíjet pocity sounáležitosti k domovu
 • rodina, kdo do ní patří, jak nás chrání rodiče – co pro nás znamená domov
 • jak vypadá náš domov a jeho okolí
 • vztahy mezi sourozenci
 • pomáháme doma rodičům
 • podpora hrubé i jemné motoriky
 • podpora sebedůvěry a vlastního vyjádření doma i v MŠ
 • dramatizace pohádky
 • řečová a hlasová chvilka
 • vyjádření písně pohybem

31. 8. 2023, Markéta Mašková