Vzdělávací obsah MŠ
TVP březen

Loučení se zimou

 • ohlédnutí za zimním obdobím
 • rozvoj řeči, dechová cvičení
 • tradice a zvyky – Morana
 • výroba a vynášení Morany
 • změny v přírodě
 • rozvoj rytmického cítění
 • vyjádření pohybu s hudbou
 • březnové pranostiky

Jarní květiny

 • určit a pojmenovat základní druhy květin
 • upevňování barev a jejich rozlišování
 • seznámení s pojmem pěstování
 • péče o rostliny, zahrádku, sázení semínek
 • cvičení k upevňování zdraví
 • rozvoj estetického cítění
 • orientační hry
 • skládání z papíru

Mláďata

 • poznávání zvířa, určování jejich mláďat
 • rozvoj environmentálního myšlení
 • budování vztahu k přírodě a péči o ni
 • péče o zvířátka, užitková zvířata
 • rozeznávání zvuků zvířat
 • tématické tvoření
 • protahovací cvičení
 • námětové hry – farma

Jaro v trávě – hmyz

 • pozorování drobných živočichů
 • pojmenování hmyzu dle obrázků
 • využití mikroskopu
 • rozvoj řečových schopností – vyprávění příběhu
 • posloupnost vývojových stádií živočichů
 • rozvoj předmatematických představ
 • rozvoj přednesu básně
 • pohybové hry
 • rozvoj jemné motoriky

9. 3. 2023, Markéta Vlčková