Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, Vám sdělujeme informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů.
Služby pověřence pro nás vykonává DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov, ID datové schránky: c5n4gyv, IČ 69000948, DIČ CZ69000948.
Osobou pověřence je Jana Kovářová, tel. 702 038 250, mail kovarova@chopos.cz,
zástupcem pověřence je Ing. Miroslav Kratochvíl, tel. 777 193 556, mail kratochvil@chopos.cz.