640 – 730 činnost rekreační a odpočinková, příprava na vyučování
1120 – 1330 hygienická příprava na oběd, oběd, odpočinková činnost, relaxace
1330 – 1500 vycházky (dle počasí), zájmová činnost nebo individuální činnost
1500 – 1530 příprava na vyučování (individuálně, dle zájmu rodičů), odchod dojíždějících dětí na autobus
1530 – 1630 zájmová, relaxační a odpočinková činnost, postupný odchod dětí
Provoz školní družiny
pondělí – pátek 645 – 730 Eliška Strachotová
1120 – 1630 vychovatelky M. Čejková, J. Králová, A. Ottlová.
Režim školní družiny
  1. Činnost ŠD se řídí organizační směrnicí školy – Řádem školní družiny základní školy, Tématickým plánem pro daný školní rok, ŠVP „Škola hrou“ – příloha ŠD.
  2. Akce mimo pravidelný program hlásí vychovatelka vedení školy do měsíčního plánu práce, zajistí dostatečný dozor.
  3. Míra přímé výchovné práce činí u vychovatelek 28 hodin týdně.
  4. Omluvenky ze ŠD žáci hází do schránky umístěné v přízemí budovy ZŠ.
oddělení vychovatelka umístění třída žáků
1. oddělení J. Králová / A. Ottlová přízemí, budova ZŠ, učebna + zahrada, školní hřiště, okolí školy 1.–2. ročník 25
2. oddělení M. Čejková / A. Ottlová 1. patro, budova ZŠ, učebna + zahrada, školní hřiště, okolí školy 3.–5. ročník 20

Pozn.: 1530 – 1630 se obě oddělení spojují ve II. třídě (učebna v přízemí budovy).