645 – 730 činnost rekreační a odpočinková
1030 – 1330 hygienická příprava na oběd, oběd, odpočinková činnost, relaxace
1330 – 1500 vycházky (dle počasí) nebo individuální činnost, zájmová činnost
1500 – 1600 příprava na vyučování (individuálně i dle zájmu rodičů)
1600 – 1630 zájmová činnost, postupný odchod dětí
Provoz školní družiny
pondělí – pátek 645 – 730 Ing. B. Kadeřábková
1130 – 1630 vychovatelky M. Čejková, J. Králová, A. Ottlová.

 

Režim školní družiny
  1. Činnost ŠD se řídí organizační směrnicí školy – Řádem školní družiny základní školy, tématickým plánem pro daný školní rok, ŠVP ZV „Škola hrou“ – příloha 1 – ŠD.
  2. Akce mimo pravidelný program hlásí vychovatelka vedení školy do měsíčního plánu práce, zajistí dostatečný dozor.
  3. Míra přímé výchovné práce činí u vychovatelek 30 hodin týdně.
oddělení vychovatelka umístění třída žáků
1. oddělení M. Čejková přízemí, budova ZŠ, učebna + zahrada, školní hřiště, okolí školy část 3. ročníku, 4.–5. ročník 24
2. oddělení J. Králová 1. patro, budova ZŠ, učebna + zahrada, školní hřiště, okolí školy 1.–2. ročník, část 3. ročníku 25