645 – 730 činnost rekreační a odpočinková
1030 – 1330 hygienická příprava na oběd, oběd, odpočinková činnost, relaxace
1330 – 1500 vycházky (dle počasí) nebo individuální činnost, zájmová činnost
1500 – 1600 příprava na vyučování (individuálně i dle zájmu rodičů)
1600 – 1630 zájmová činnost, postupný odchod dětí
Provoz školní družiny
pondělí – pátek 645 – 730 Alena Ottlová
1130 – 1630 vychovatelky Marie Čejková, Aneta Hrdinová, Alena Ottlová, Mgr. Hana Šmídová

 

Režim školní družiny
  1. Činnost ŠD se řídí organizační směrnicí školy – Řádem školní družiny základní školy, tématickým plánem pro daný školní rok, ŠVP ZV „Škola hrou“ – příloha 1 – ŠD.
  2. Akce mimo pravidelný program hlásí vychovatelka vedení školy do měsíčního plánu práce, zajistí dostatečný dozor.
  3. Míra přímé výchovné práce činí u vychovatelek 30 hodin týdně.
oddělení vychovatelka umístění třída žáků
1. oddělení Marie Čejková / Mgr. Hana Šmídová přízemí, budova ZŠ, učebna + zahrada, školní hřiště, okolí školy 3. – 5. ročník 23
2. oddělení Aneta Hrdinová / Alena Ottlová 1. patro, budova ZŠ, učebna + zahrada, školní hřiště, okolí školy 1. – 2. ročník 20