Projekty EU
Letak-pro-publicitu-npo-digitalizujeme-skolu
Realizace investice národního plánu obnovy - digitalizujeme školu
doucovani-letak-pro-publicitu-npo
Realizace investice národního plánu obnovy - doučování žáků škol
Škola je příjemcem dotace OP VVV Šablony II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012100, ve výši 10'190'315 Kč.
Ostatní projekty
Projekt děského hřiště u MŠ byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR částkou 196'539 Kč.