1. ročník
pondělí
 • 07:40 > 08:25
  Matematika
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 08:30 > 09:15
  Český jazyk
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 09:35 > 10:20
  Český jazyk
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 10:30 > 11:15
  Pracovní činnosti
  Mgr. Vladimíra Chárová
úterý
 • 07:40 > 08:25
  Český jazyk
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 08:30 > 09:15
  Český jazyk
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 09:35 > 10:20
  Matematika
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 10:30 > 11:15
  Prvouka
  Mgr. Vladimíra Chárová
středa
 • 07:40 > 08:25
  Český jazyk
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 08:30 > 09:15
  Český jazyk
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 09:35 > 10:20
  Matematika
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 10:30 > 11:15
  Tělesná výchova
  Marie Čejková
 • 11:20 > 12:05
  Tělesná výchova
  Marie Čejková
čtvrtek
 • 07:40 > 08:25
  Český jazyk
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 08:30 > 09:15
  Anglický jazyk
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 09:35 > 10:20
  Matematika
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 10:30 > 11:15
  Výtvarná výchova
  Mgr. Vladimíra Chárová
pátek
 • 07:40 > 08:25
  Prvouka
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 08:30 > 09:15
  Hudební výchova
  Marie Čejková
 • 09:35 > 10:20
  Český jazyk
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 10:30 > 11:15
  Tělesná výchova
  Marie Čejková
 • 11:20 > 12:05
  Tělesná výchova
  Marie Čejková
2. ročník
pondělí
 • 07:40 > 08:25
  Matematika
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 08:30 > 09:15
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová / Mgr. V. Chárová
 • 09:35 > 10:20
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová / Mgr. V. Chárová
 • 10:30 > 11:15
  Pracovní činnosti
  Mgr. Vladimíra Chárová
úterý
 • 07:40 > 08:25
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová / Mgr. V. Chárová
 • 08:30 > 09:15
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová / Mgr. V. Chárová
 • 09:35 > 10:20
  Matematika
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 10:30 > 11:15
  Prvouka
  Mgr. Vladimíra Chárová
středa
 • 07:40 > 08:25
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová / Mgr. V. Chárová
 • 08:30 > 09:15
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová / Mgr. V. Chárová
 • 09:35 > 10:20
  Matematika
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 10:30 > 11:15
  Tělesná výchova
  Marie Čejková
 • 11:20 > 12:05
  Tělesná výchova
  Marie Čejková
čtvrtek
 • 07:40 > 08:25
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová / Mgr. V. Chárová
 • 08:30 > 09:15
  Anglický jazyk
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 09:35 > 10:20
  Matematika
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 10:30 > 11:15
  Výtvarná výchova
  Mgr. Vladimíra Chárová
pátek
 • 07:40 > 08:25
  Prvouka
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 08:30 > 09:15
  Hudební výchova
  Marie Čejková
 • 09:35 > 10:20
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová / Mgr. V. Chárová
 • 10:30 > 11:15
  Tělesná výchova
  Marie Čejková
 • 11:20 > 12:05
  Tělesná výchova
  Marie Čejková
3. ročník
pondělí
 • 07:40 > 08:25
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová/Mgr. V. Chárová
 • 08:30 > 09:15
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová/Mgr. V. Chárová
 • 09:35 > 10:20
  Matematika
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 10:30 > 11:15
  Prvouka
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 11:20 > 12:05
  Pracovní činnosti
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 12:10 > 12:55
  Matematika
  Mgr. Jan Kadeřábek
úterý
 • 07:40 > 08:25
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová/Mgr. V. Chárová
 • 08:30 > 09:15
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová/Mgr. V. Chárová
 • 09:35 > 10:20
  Matematika
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 10:30 > 11:15
  Anglický jazyk
  Aneta Hrdinová
středa
 • 07:40 > 08:25
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová/Mgr. V. Chárová
 • 08:30 > 09:15
  Prvouka
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 09:35 > 10:20
  Matematika
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 10:30 > 11:15
  Tělesná výchova
  Marie Čejková
 • 11:20 > 12:05
  Tělesná výchova
  Marie Čejková
čtvrtek
 • 07:40 > 08:25
  Anglický jazyk
  Aneta Hrdinová
 • 08:30 > 09:15
  Anglický jazyk
  Aneta Hrdinová
 • 09:35 > 10:20
  Matematika
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 10:30 > 11:15
  Výtvarná výchova
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 11:20 > 12:05
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová/Mgr. V. Chárová
 • 12:10 > 12:55
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová/Mgr. V. Chárová
pátek
 • 07:40 > 08:25
  Prvouka
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 08:30 > 09:15
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová/Mgr. V. Chárová
 • 09:35 > 10:20
  Hudební výchova
  Marie Čejková
 • 10:30 > 11:15
  Tělesná výchova
  Marie Čejková
 • 11:20 > 12:05
  Tělesná výchova
  Marie Čejková
4. ročník
pondělí
 • 07:40 > 08:25
  Matematika
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 08:30 > 09:15
  Přírodověda
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 09:35 > 10:20
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová/A. Ottlová
 • 10:30 > 11:15
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová/A. Ottlová
úterý
 • 07:40 > 08:25
  Vlastivěda
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 08:30 > 09:15
  Matematika
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 09:35 > 10:20
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová/A. Ottlová
 • 10:30 > 11:15
  Anglický jazyk
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 11:20 > 12:05
  Tělesná výchova
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 12:10 > 12:55
  Tělesná výchova
  Mgr. Jan Kadeřábek
středa
 • 07:40 > 08:25
  Přírodověda
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 08:30 > 09:15
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová/A. Ottlová
 • 09:35 > 10:20
  Hudební výchova
  Marie Čejková
 • 10:30 > 11:15
  Pracovní činnosti
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 11:20 > 12:05
  Anglický jazyk
  Mgr. Jan Kadeřábek
čtvrtek
 • 07:40 > 08:25
  Matematika
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 08:30 > 09:15
  Vlastivěda
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 09:35 > 10:20
  Výtvarná výchova
  Ing. Barbora Kadeřábková
 • 10:30 > 11:15
  Výtvarná výchova
  Ing. Barbora Kadeřábková
 • 11:20 > 12:05
  Tělesná výchova
  Mgr. Jan Kadeřábek
pátek
 • 07:40 > 08:25
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová/A. Ottlová
 • 08:30 > 09:15
  Matematika
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 09:35 > 10:20
  Anglický jazyk
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 10:30 > 11:15
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová/A. Ottlová
 • 11:20 > 12:05
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová/A. Ottlová
5. ročník
pondělí
 • 07:40 > 08:25
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová/A. Ottlová
 • 08:30 > 09:15
  Přírodověda
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 09:35 > 10:20
  Matematika
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 10:30 > 11:15
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová/A. Ottlová
 • 11:20 > 12:05
  Pracovní činnosti
  Mgr. Vladimíra Chárová
 • 12:10 > 12:55
  Informatika
  Mgr. Jan Kadeřábek
úterý
 • 07:40 > 08:25
  Vlastivěda
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 08:30 > 09:15
  Matematika
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 09:35 > 10:20
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová/A. Ottlová
 • 10:30 > 11:15
  Anglický jazyk
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 11:20 > 12:05
  Tělesná výchova
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 12:10 > 12:55
  Tělesná výchova
  Mgr. Jan Kadeřábek
středa
 • 07:40 > 08:25
  Přírodověda
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 08:30 > 09:15
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová/A. Ottlová
 • 09:35 > 10:20
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová/A. Ottlová
 • 10:30 > 11:15
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová/A. Ottlová
 • 11:20 > 12:05
  Anglický jazyk
  Mgr. Jan Kadeřábek
čtvrtek
 • 07:40 > 08:25
  Matematika
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 08:30 > 09:15
  Vlastivěda
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 09:35 > 10:20
  Výtvarná výchova
  Ing. Barbora Kadeřábková
 • 10:30 > 11:15
  Výtvarná výchova
  Ing. Barbora Kadeřábková
 • 11:20 > 12:05
  Tělesná výchova
  Mgr. Jan Kadeřábek
pátek
 • 07:40 > 08:25
  Český jazyk
  Mgr. Ch. Kurcová/A. Ottlová
 • 08:30 > 09:15
  Matematika
  Mgr. Jan Kadeřábek
 • 09:35 > 10:20
  Hudební výchova
  Marie Čejková
 • 10:30 > 11:15
  Anglický jazyk
  Mgr. Jan Kadeřábek