• Spontánní hry
  • Probíhají po příchodu dětí do 830.
  • Při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů (dle potřeb, věku a schopností dětí).
 • Ranní kruh
  • Probíhá denně od 830 do 850.
  • Cílem ranního kruhu je vést děti k tomu, aby si při vzájemném sdílení naslouchaly a seznámily se s tématem.
 • Centra aktivit
  • V centrech aktivit si děti samostatně volí činnost v centrech o kterých se dozvěděly v ranním kruhu. Na výběr mají z pracovních koutků:
   1. výtvarný,
   2. čtecí a seznamovací,
   3. pokusů, omylů a objevů,
   4. dramatických činností,
   5. pracovní,
   6. hudební.
  • Centra aktivit probíhají od 905 do 930.
 • Pohybové aktivity
  • Probíhají v průběhu celého dne:
   • na počátku ranního kruhu,
   • před dopolední svačinou,
   • při pobytu venku,
   • odpoledne po odpočinku.
 • Pobyt venku
  • Je organizován mezi 1000 – 1200 dle věku, počasí a stavu ovzduší, za příznivého počasí i odpoledne.
  • Při pobytu venku jsou prováděny řízené a spontánní činnosti:
   1. sezónní činnosti,
   2. pohybové hry,
   3. prvky sportovních her,
   4. turistika,
   5. jízda na dopravních prostředcích,
   6. poznávací činnosti.
 • Odpočinek
  • Vychází z individuálních potřeb dětí.
  • Od 1230 do 1430 odpočívají děti při čtené nebo reprodukované pohádce.
  • Děti spát nemusejí, mají možnost si do postýlek vzít svoji oblíbenou hračku nebo se zúčastňovat klidných aktivit (kreslení, prohlížení knih, společenské hry…).
 • Stravování
  • Strava je připravována ve školní kuchyni.
 • Pitný režim
  • Je zajištěn po celý den.
 • Odpolední činnosti
  • Od 1430 do 1630 je doba vyplněná hrami a činnostmi podle volby dětí ve třídě nebo na zahradě.