Archiv úkolů 1. ročníku
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ (30. 12. 2021)

ČTENÍ - SLABIKÁŘ str. 16 a 17 - opakujeme ; PÍSANKA - str. 16 - celá

DÚ na prázdniny ; Pís. str. 17 - celá ; Slab. Projít od str. 3 do str. 17. čtěte každý den v rámci opakování 1 až 2 str.

ANGLICKÝ JAZYK - Učeb. str. 19 - dokončit ; str. 20 - celá / návod na str. 48/, DÚ - str. 21

MATEMATIKA - str. 60 a 61 - opakujeme ; DÚ - str. 62

16. 12. 2021, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ (29. 12. 2021)

ČESKÝ JAZYK SLABIKÁŘ - str. 14 - opakování ; str. 15 - plníme úkoly a čteme - 2x.

Str. - y, - nové písmeno - celá strana

PÍSANKA - str. 15

MATEMATIKA - str. 57 - druhý domek, str. 58 - modrá židle ; str. 59 cv. 2 ; str. 60 cv.1 - první sloupek.

PRVOUKA - str. 33 - dokončit ; str. 34 - splňte úkoly.

15. 12. 2021, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ (28. 12. 2021)

ČESKÝ JAZYK - Slabikář - str. 12 a 13 - opakování

str. 14 - celá, pracujeme podle zadání, čteme 3x.

MATEMATIKA - Učebnice - str. 55 - dokončit, str. 56 - celá

str. 57 - první domeček /4/, počítáme čtverečky podle vzoru.

PRVOUKA - Učebnice str. 32 a 33 - práce podle zadání, obrázky vybarvíme.

14. 12. 2021, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ (27. 12. 2021)

ČESKÝ JAZYK SLABIKÁŘ - str. 11 - 13 čteme a pracujeme podle zadání, opakujeme všechna probraná

písmena. PÍSANKA str. 13 - dokončit , str. 14 - první 3 řádky.

MATEMATIKA učeb. str. 54 cv. 1 ; a 55 - celá

13. 12. 2021, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ (16. 12. 2021)

ČESKÝ JAZYK - SLABIKÁŘ - str. 4 a 5 - opakujeme a procvičujeme podle zadání

str. 8 - nové písmeno T,t - pouze první dvě cvičení.

MATEMATIKA Učebnice str. 48 - dokončit, str. 49 - celá

ANGLIČTINA - Dokončit str. 17 a vypracovat str. 18. - pouze cv. 2. Procvič barvy.

2. 12. 2021, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ (15. 12. 2021)

ČESKÝ JAZYK - SLABIKÁŘ - str.č - celá , str. 5 - pouze 1 cv. Pracujeme podle zadání.

PÍSANKA - str. 11 celá

MATEMATIKA Učebnice str. 47 cv. 3. Str. 48 - píšeme číslici 0 - první 4 řádky,

cv. 2 - doplň číselné řady.

PRVOUKA Dokončení PL - zvířata v zimě.

1. 12. 2021, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ (13. 12. 2021)

ČESKÝ JAZYK - ŽA - str. 46 a 47 - opakujeme a procvičujeme slabiky a slova. Opakujte cokoliv z této

učebnice, blížíme se ke SLABIKÁŘI.

MATEMATIKA - počítáme zpaměti v oboru 0 - 5. Rodič zadává příklady.

Učebnice str.44 cv. 2a str. 45 cv. 2 - podle zadání.

29. 11. 2021, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ (8. 12. 2021)

ČTVRTEK 25. 11. 2021

ČESKÝ JAZYK

ŽA - str. 46 - opakujeme čtení ; str 47 - čteme

PÍSANKA - str. 9 - celá

ANGLICKÝ JAZYK Učeb. str. 16 - dokončit ; str. 17 - opakování barev - vybarvi

MATEMATIKA Učeb. str. 44 - cv. 1 a str. 45 - cv. 2

24. 11. 2021, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ (8. 12. 2021)

ČESKÝ JAZYK

ŽA - čteme na str. 46 - opakujeme ; str. 47 - čteme slabiky a slova, procvičujeme co je řádek a co sloupek.

PÍSANKA - dokončíme str. 8 - celou.

MATEMETIKA - UČ. str. 43 dokončíme celou , pracujeme podle zadání.

Procvičujte počítání zpaměti v oboru 0 - 5.

PRVOUKA - STR. 28 A 29 , popisujeme co vidíme na obrázcích, vyprávíme o přírodě a zvířatech v ní.

Str. 30 - modrý rámeček - podle zadání.

24. 11. 2021, Vlaďka Chárová
UKOLY PRO NEMOCNÉ (7. 12. 2021)

ČESKÝ JAZYK - ŽA - procvičujeme čtení na str. 44 a 45. K jednotlivým slovům vymýšlíme věty.

PÍSANKA str. 8 , písmena i í .

MATEMATIKA - dokonči str. 42 a vypracuj str. 43 cv. 1. Na str. 5 procvičujeme geom. tvary ; šipky,

ryba a stromek..

PRVOUKA - vypracuj str. 17 podle zadání v učebnici.

23. 11. 2021, Vlaďka Chárová
Odkazy na online výuku pro žáky v karanténě (6. 12. 2021)

Platný rozvrh podle kterého pojedeme v následujících týdnech je ten, který zohledňuje plavecký výcvik v pátek. Děti, které budou na distanční výuce se budou připojovat na základě odkazů do jednotlivých tříd a předmětů (daných rozvrhem). Nebudeme vysílat hodiny: VV, PČ, HV.

Změny v rozvrhu: Ve čtvrtek 25.11.2021 odpadá 5. vyučovací hodina 1. ročníku (HV).

Plavecký výcvik je pro tento týden zrušen.

Žáci budou mít pro přihlášení do většiny přenášených předmětů (Matematika, Anglický jazyk, Prvouka a Český jazyk ) jeden odkaz.

Online výuka - M, AJ, PRV a ČJ

22. 11. 2021, Jan Kadeřábek
ÚKOLY V KARANTÉNĚ (28. 11. 2021)

ČTVRTEK 18.11.2021

ČESKÝ JAZYK ŽA - opakování slabik a slov str. 43 a 44 - zopakujte probraná cvičení. Dále vypracujte na str. 44 cv. 4 a 5.

Pracujte s obrázky na str. 51 / návod str. 40 /., zatím nestříhejte.

Písanka str. 5 - po napsání vybarvi lišku.

MATEMATIKA UČEBNICE STR. 40 CV. 1 a 2 - pracujeme podle zadání, str. 41 cv. 1 - snaha o přesnou čáru / počítáme

čtverce v síti/.

ANGLICKÝ JAZYK učebnice str. 15 - opakujte slovíčka a jednoduché věty.

Str. 16 - vypracujte podle návodu na str. 47, 3. lekce.

16. 11. 2021, Vlaďka Chárová
ÚKOLY V KARANTÉNĚ (28. 11. 2021)

PÁTEK 19. 11. 2021

ČESKÝ JAZYK - ŽA zopakujte celou str. 44 a podle zadání vypracujte str. 45.

Písanka - str. 6 - pozor na dodržování pomocných linek, před psaním písmena přečtěte.

POZOR na držení tužky a správné sezení.

MATEMATIKA Vymýšlejte různé příklady na sčítání a odčítání zpaměti v oboro 0 - 5. Děti si mohou znázornit

třeba pomocí pastelek, jablíček atd..............

DOUFÁM, ŽE SE V PONDĚLÍ UVIDÍME VE ŠKOLE !!! VAŠE PANÍ UČITELKA

18. 11. 2021, Vlaďka Chárová
ÚKOLY V KARANTÉNĚ (28. 11. 2021)

PONDĚLÍ 22.11. 2021

ČESKÝ JAZYK ŽA - str. 44 a 45 - opakujeme čtení slabik a slov, nejprve postupně, potom rodič ukazuje

nahodile a dítě čte .

Písanka str. 7 , předepsané nejprve přečtěte a potom napište. OŘEZANÁ TUŽKA !!!!!!!!!!!!!!!

ŽA - str. 46 - pouze 1. cvičení. Čtěte sloupce a potom řádky. Zadávejte např. 1. řádek ,

3. sloupek - dítě najde slabiku So ; procvičujte.

MATEMATIKA Učeb. str. 41 cv. 2 - podle zadání / můžeme použít prsty jedné ruky /. Str. 42 cv. 1 -

znázorněte na čísel. ose a zapište do rámečků např. TOM 4 + 1 = ?

Cv. 2 - podle zadání

21. 11. 2021, Vlaďka Chárová
Úkoly pro nemocné (16. 9. 2021)

PONDĚLÍ ČESKÝ JAZYK - Živá abeceda - str. 8 celá, podle zadání na konci stránky

str. 9 cv. 1., podle zadání

MATEMATIKA - učebnice str. 6 - celá, podle zadání

ÚTERÝ ČESKÝ JAZYK - ŽA str. 9 - cv. 2 a 3

str. 10 - cv. 1, str. 11 - cv. 1

První psaní - str. 11 - dokončit, str. 12 - podle zadání

PRVOUKA str. 5

13. 9. 2021, Vlaďka Chárová
Úkoly pro nemocné (10. 6. 2021)

ČESKÝ JAZYK Slabikář str. 116 a 117 - opiš první větu z pohádky na str. 117. Jeden chudý ................

Slabikář str. 118 - podle zadání - opiš poslední 3 věty ve cvičení. Od lesa běžel .................

Písanka 4 str. 21 a 22

Písanka 3 str. 15 a 16, 18 a 19

Moje první čítanka str. 16 a 17

PRVOUKA učebnice str.64 - 67

MATEMATIKA učebnice do strany 51 včetně.

ANGLICKÝ JAZYK Lekce 3 - projděte do str. 29 , stručně. Postup najdete na str. 56. Opakujeme slovíčka.

Úkoly jsou až do středy 2. 6. 2021. Pokud je dítěti špatně , vypracuje až později. Děkuji Chárová

31. 5. 2021, Vlaďka Chárová
Úkoly pro nemocné (10. 6. 2021)

ČESKÝ JAZYK Slabikář str. 122 a 125 čteme 3x a plníme úkoly

Písanka 4 - do str. 25

MATEMATIKA učebnice až do str. 52 včetně - plníme úkoly

PRVOUKA učebnice do str. 69 včetně

3. 6. 2021, Vlaďka Chárová
Úkoly pro nepřítomné (30. 4. 2021)

ČESKÝ JAZYK

Slabikář do str. 100 Písanka 4 - 2 až 7. Píšeme diktáty psacích písmen.

MATEMATIKA - došli jsme do str. 35, počítáme zpaměti sčítání a odčítání.

PRVOUKA - došli jsme do str. 57.

26. 4. 2021, Vlaďka Chárová
Úkoly pro nepřítomné (26. 4. 2021)

ČESKÝ JAZYK

Slabikář - došli jsme na str.97. Dopsali jsme Písanku 2, píšeme diktáty psacích písmen.

MATEMATIKA

Učebnice - došli jsme na str. 30. Procvičujeme počítání zpaměti a zápisy příkladů do sešitu.

PRVOUKA

Učebnice - došli jsme na str.55 JARO

ANGLIČTINA

Začali jsme pracovat v učebnici č. 2. Vyzvedněte si ji ve škole, prosím.

21. 4. 2021, Vlaďka Chárová
Úkoly pro nemocné (16. 4. 2021)

MATEMATIKA dokončit str. 24 a vypracovat str. 25.

ČESKÝ JAZYK - Slab. str 92 a 93

Písanka 2 str. 30 : hledáme nedokončené stránky v písance a dopisujeme - postupně.

Úkoly jsou na 2 dny.

14. 4. 2021, Vlaďka Chárová
Úkoly pro nemocné (15. 4. 2021)

ČESKÝ JAZYK 13.4. 2021 Písanka 2 str. 12 a 15

Slabikář str. 91 KŘÍŽOVKA

MATEMATIKA učebnice str. 24 cv. 1 a 2

13. 4. 2021, Vlaďka Chárová
DISTANČNÍ VÝUKA (5. 3. 2021)

ČESKÝ JAZYK

Opakování - Slabikář str. 64 a str. 65 - plníme úkoly podle zadání. Prosím rodiče aby vyhledali v učebnici / předešlé strany / jakýkoliv text psaný psacím písmem a pravidelně ho ve výuce zařazovali dětem do čtení. Psací písmo je dost náročné, proto je potřeba se s ním pravidelně setkávat. Děkuji. Písanka 3 - str. 31 - píšeme řádky předepsané po slovo Žeryk. Zkuste s dětmi některé úkoly na stránce ŠKOLÁKOV - ČJ pro první třídu, děti hry znají. Po odpočinku u hry napište v Písance 3 str. 25 - první tri řádky b a str. 27 - první dva řádky. Práce je na 2 hodiny.

MATEMATIKA

Učebnice str. 55 - procvičíme psaní číslice 10 - 2 řádky. Vypracujte úkoly na str. 54 a 55. Procvičujte sčítání a odčítání zpaměti, rodič dá příklad, dítě sčítá / může použít počítadlo, nebo prstíky /. Na psaní číslice 10 mohou děti použít pero. Ostatní úkoly vypracujte tužkou.

Uvidíme se ve čtvrtek v 8,30 hodin. Připravte si Slabikář, Písanky 2 a 3, učebnici na matematiku a na prvouku. Pero a ořezanou tužku. Moc se na Vás těším!!!

2. 3. 2021, Vlaďka Chárová
DISTANČNÍ VÝUKA (5. 3. 2021)

MATEMETIKA

Početní rozcvička - řešíme příklady na sčítání a odčítání v oboru 0 - 9, občas přidejte i do 10. Učebnice str. 56 celá a str. 57 první 2 cvičení. Pracujeme podle zadání. Děti mohou používat počítadlo.

ČESKÝ JAZYK

SLabikář str.65 - opakujeme, důraz na čtení psaného textu. Str 66 - plníme úkoly podle zadání. Děti se pokusí vyprávět co přečetly vlastními slovy. Písanka 2 - str. 8, první čtyři řádky, Písanka 3 str. 25 - dopsat.

PRVOUKA

Učebnice str. 44 Můj domov - plníme úkoly podle zadání. Opakujeme - Moje rodina. Procvičujeme hodiny, čtvrt, půl , třičtvrtě, celá.

3. 3. 2021, Vlaďka Chárová
DISTANČNÍ VÝUKA (4. 3. 2021)

ČESKÝ JAZYK

Slabikář str. 64 písmeno Ź, ž - plníme úkoly podle učebnice, tvoříme jednoduché věty, sami vymýšlíme slova, ve kterých je písmeno Ž, ž. Písanka 3 str. 30 prvních 6 řádků, pouze předepsané psacím písmem . Opakování - str. 63 - hlasité čtení, dbáme na poklesnutí hlasem na konci věty. Pokud bude někdo unavený, rozdělí si opakovací část na 2 díly.

MATEMATIKA

Učebnice str. 53 - celá , plníme úkoly zadané dole - procvičování v oboru 0 - 9. Strana 55 - seznámení s číslicí 10. počítáme vzestupně a sestupně. Napište číslici 10 v rámečcích a první 2 řádky .

ANGLICKÝ JAZYK

Opakujeme slovíčka v lekci 5 - Family, tvoříme krátké věty typu - Moje matka je Iva. Můj bratr je ..

Vyhledejte slovíčka v ostatních lekcích a zopakujte je.

1. 3. 2021, Vlaďka Chárová
DISTANČNÍ VÝUKA (3. 3. 2021)

MATEMATIKA Učebnice str. 52 celá - práce podle zadání na stránce dole. Procvičujeme počítání v oboru 0 - 9 a zpět. Zadávat příklady na sčítání a odčítání zpaměti. Krátký diktát číslic 0 - 9 písemně.

ČESKÝ JAZYK

Slabikář str. 52 a 53 - opakujeme písmeno H,h - plynulé čtení. Písanka 3pokračujeme v psaní písmene H . Slabikář str. 62 - opakování, dokončení stránky. Str, 63 - procvičujeme čtení a plníme úkoly. Práce je na 2 vyuč. hodiny.

PRVOUKA

Opakování Rok - měsíce -- týdny - dny, hodiny a její části - str. 42. Nová látka - Moje rodina str. 43. Opakujeme ang. slovíčka vždy na konci stránky ve žlutém rámečku , postupně všechno od začátku učebnice .

28. 2. 2021, Vlaďka Chárová

Administrátor webových stránek