Archiv úkolů 2. ročníku
Český jazyk (3. 1. 2022)

Dú: PS str. 29 (celá stránka)

15. 12. 2021, Charlotta Kurcová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ (30. 12. 2021)

ČTENÍ - Čít. str. 58 59 - opakujeme ; DÚ str. 64 a 65.

PÍSANKA - str. 35 - celá ; DÚ - str. 36

ANGLICKÝ JAZYK Učeb. str. 25 + PS str. 10 a 11.; DÚ - str. 26 + PS str. 12 a 13

PS - str. 15 - vybarvi a vystřihni

MATEMATIKA - Učeb. str. 55 cv. 3 , str. 57 a58 - piš čísla 10 a 100. Str. 59 - celá, str. 60 - první

3 čtverce.

16. 12. 2021, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ (29. 12. 2021)

ČTENÍ - str. 58 " O nemocném králi", odpověz na otázky.

PÍSANKA - str. 34 - celá

MATEMATIKA - str. 54 a 55 do cvičení 2 včetně.

Procvičujeme sčítání a odčítání do 20 zpaměti.

PRVOUKA - Učeb. str.35 - celá ; PS str. 34 a 35.

15. 12. 2021, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ (28. 12. 2021)

MATEMATIKA - Učebnice str. 53 - dokončit cv. 1

str.46 - cv. 1 a 2 - vždy 2 tvary , pracujeme s pravítkem; cv. 3 - rukou

PRVOUKA - Učebnice str. 33 + PS 33 - pracujeme podle zadání

14. 12. 2021, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ (27. 12. 2021)

ČÍTANKA - str. 62 - opakovat. PÍSANKA - str. 33

MATEMATIKA - Učeb. str. 53 cv. 1 - do čísla 10

Procvičujeme sčítání a odčítání do 20, zadejte prosím, příklady na papír.

Projděte učebnici a doplňte chybějící úkoly.

13. 12. 2021, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ (23. 12. 2021)

ČTENÍ - str. 62 + odpovědi na otázky.

ANGLICKÝ JAZYK - Učebnice str. 20 a 21 - opakování

Str. 22 - 24 a PS str. 10 cv. 1

MATEMATIKA - Učeb. str. 52 - celá - procvičujeme

9. 12. 2021, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ (22. 12. 2021)

ČTENÍ - dokončit PL Sněhulák

ČÍTANKA str. 60 - opakování článku

PÍSANKA - STR. 32 - končíme slovem ŔEK

MATEMATIKA - Učeb. str. 45 cv. 6 ; 48 cv. 3 ; 50 - dokončit stránku.

PRVOUKA

Učeb. str. 26 - dokončit + PS

str. 27 - celá + PS

8. 12. 2021, Vlaďka Chárová
Český jazyk pro nemocné (17. 12. 2021)

Dnes jsme opakovali a procvičovali slova protikladná, nadřazená/podřazená, souznačná a slova mnohoznačná

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/vyznam-slov

Dále jsme vypracovali v PS na str. cv. 2,3,4.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/vyznam-slov

13. 12. 2021, Charlotta Kurcová
Český jazyk pro nemocné (17. 12. 2021)

procvičovali jsme slova mnohoznačná na:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/575

Dále jsme probírali slova citově zabarvená - uč. str. 42 + PS str.28 cv. 1, 2.

14. 12. 2021, Charlotta Kurcová
Český jazyk pro nemocné (17. 12. 2021)

Procvičovali jsme a opakovali v uč. na str. 42 (celá) slova citově zabarvená + PS. str. 28 cv.3.

Na prázdniny: PS str. 29 (celá).

15. 12. 2021, Charlotta Kurcová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ (13. 12. 2021)

ČESKÝ JAZYK - ČTENÍ - učeb. str. 52 a 53 - přečti a odpověz na otázky.

PÍSANKA - str. 29 - celá

MATEMATIKA - učeb. str. 44 - LOMENÁ ČÁRA - celá ; str. 45 - cv. 1 a 2.

Str. 47 cv. 1 - pracuj podle zadání

29. 11. 2021, Vlaďka Chárová
Český jazyk pro nemocné (12. 12. 2021)

Dnes jsme probírali: Slova mnohoznačná v uč. na str. 41 (vysvětlili jsme si, že to jsou slova s více významy, hledali jsme různá mnohoznačná slova a vysvětlovali jsme si jejich odlišné významy). Zároveň jsme si zopakovali slova protikladná a nadřazená(podřazená/souřadná. V PS jsme vypracovali na str. 27 cv. 1,2.

Vše toto je možné procvičovat na www.skolakov.eu (český jazyk 2.třída, význam slov).

8. 12. 2021, Charlotta Kurcová
Český jazyk pro nemocné (10. 12. 2021)

Opakovali a procvičovali jsme ještě slova protikladná a souznačná (uč. str.37, 38 + PS str.24, 25).

Vysvětlili jsme si co jsou to slova nadřazená/podřazená/souřadná + cv. v uč. na str. 39 a v PS str. 26.

Ve středu ještě budeme procvičovat slova nadřazená/podřazená v uč. na str. 40 +

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-nadrazena-a-podrazena/prirazovani/cviceni1.htm

Začneme slova mnohoznačná v uč. na str. 41.

7. 12. 2021, Charlotta Kurcová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ (8. 12. 2021)

ČTVRTEK 25. 11. 2021

ČESKÝ JAZYK - ČTENÍ - Pís. str. 28 - celá ; zkontroluj všechny stránky a doplň.

Čítanka str. 42 a 43 - přečti a odpověz na otázky

ANGLICKÝ JAZYK - Učeb. str. 16 - 17 - přečti a procvič věci do školy, fráze ; Pojď ke mě, posaď se atd.

PS - dokonči do str. 9.

MATEMATIKA - Učeb. str. 41 - dokonči celou stranu ; str. 44 - cv. 1 , používáme ořezanou tužku a pravítko.

DBEJ NA PŘESNOST A POČÍTEJ ČTVERCE !!!!!!!!!!

24. 11. 2021, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ (8. 12. 2021)

ČESKÝ JAZYK - ČTENÍ Str. 70 - Hrajeme si na .................... hlasité čtení a odpovědi na otázky.

PSANÍ - str 27 - celá stránka

MATEMATIKA Str. 38 - 40, zkontroluj, zda ti něco nechybí a dopracuj . Procvičujeme počítání

zpaměti v oboru 0 - 20 s přechodem přes 10. Rodič zadává příklady.

PRVOUKA - UČEB. STR. 24 A 25 - PŘEČTEME - pracujte podle zadání

PS - str. 24

24. 11. 2021, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ (7. 12. 2021)

MATEMATIKA - kontrola cvičení na str. 36 , kdo nemá dokončí. Vypracuj cv. 1 a 2 na str. 37. Pracuj podle vzoru

a zadání v učebnici. Strana 37 by měla být hotová celá,.

PRVOUKA - Učebnice str. 23 - přečti text Jehličnaté stromy v lese. PS - vypracuj str. 23.

23. 11. 2021, Vlaďka Chárová
Odkazy na online výuku pro žáky v karanténě (6. 12. 2021)

Platný rozvrh podle kterého pojedeme v následujících týdnech je ten, který zohledňuje plavecký výcvik v pátek. Děti, které budou na distanční výuce se budou připojovat na základě odkazů do jednotlivých tříd a předmětů (daných rozvrhem). Nebudeme vysílat hodiny: VV, PČ, HV.

Změny v rozvrhu: Ve čtvrtek 25.11.2021 odpadá 5. vyučovací hodina 2. ročníku (HV).

Plavecký výcvik je pro tento týden zrušen.

Žáci budou mít pro přihlášení do většiny přenášených předmětů (Matematika, Anglický jazyk, Prvouka a Český jazyk ) jeden odkaz.

Online výuka - M, AJ, PRV a ČJ (pí. uč. V. Chárová)

Český jazyk (pí. uč. CH. Kurcová)

22. 11. 2021, Jan Kadeřábek
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ (1. 12. 2021)

ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKA - neprobíráme žádná další cvičení , pouze procvičujeme a doplňujeme

nedokončené úkoly.

26. 11. 2021, Vlaďka Chárová
ÚKOLY V KARANTÉNĚ (28. 11. 2021)

ČTVRTEK 18.11.2021

ČESKÝ JAZYK - ČTENÍ Opakování - přečti články na str. 38 a 39 a odpověz na otázky /ústně/.

PÍSANKA - str. 24 - celá, pozor na dodržování pomocných linek a správného sezení !!!!

MATEMATIKA Učeb. str. 41 - vypracujte podle zadání, sestavte příklady a zapište na volné místo.

Např. cv. 3 - 16 - 7 = ? - Petr atd.

Geometrie - str. 34 cv. 3 , při zápisu dělej mezi názvy úseček čárky, AC, AD,..........

ANGLICKÝ JAZYK V PS doplň nesplněné úkoly do str. 5. Učebnice str. 14 - 16 prohlédni a přečti.

PS str. 6 - doplň písmena a napiš slova, doplň také člen. Vyhledej slova a napiš celé věty.

NAJDETE ZDE TAKÉ ÚKOLY NA PÁTEK 19. 11. 2021

17. 11. 2021, Vlaďka Chárová
ÚKOLY V KARANTENĚ (28. 11. 2021)

PÁTEK 19.11. 2021

ČTENÍ - str. 52 O uzdravené princezně. Přečti a odpověz na otázky. Podívej se ve své knihovně, zda máš

nějakou knihu pohádek a jak se jmenuje..

PSANÍ - Projdi písanku ,jestli ti něco nechybí, pokud ano doplň. Napiš str. 25 a splň úkoly.

TĚŠÍM SE NA VÁS V PONDĚLÍ VAŠE PANÍ UČITELKA

18. 11. 2021, Vlaďka Chárová
ÚKOLY V KARANTÉNĚ (28. 11. 2021)

PONDĚLÍ 22. 11. 2021

ČTENÍ - str. 40 " Sen pro medvídka " - hlasité čtení s možným odpočinkem / kdo potřebuje /.

Str. 42 - odpověz na otázky ; oba rámečky

PÍSANKA - str. 26 - celá ; slova piš 1x , číslice piš 4x !

MATEMATIKA Učeb. str. 42 - pouze cv. 1 , první dva sloupky. Str. 43 - cv. 2 a 3 - na volné místo

uprostřed napiš příklady s výpočty. Doplň odpovědi .

21. 11. 2021, Vlaďka Chárová
Český jazyk pro nepřítomné dne 23.11. (26. 11. 2021)

Dnes jsme opakovali a procvičovali ještě Druhy vět v učebnici na str. 30 cv. 1, 3, cv. 2 do sešitu. Dále pak v učebnici na str.31 cv.4, 5. Začali jsme opakovat Pořádek slov ve větě v PS na str. 23 cv. 1, 2, 3.

23. 11. 2021, Charlotta Kurcová
Český jazyk v karanténě (24. 11. 2021)

Ps. str. 22 cv. 1 - 4.

22. 11. 2021, Charlotta Kurcová
český jazyk v karanténě (pátek 19.11.) (22. 11. 2021)

PS str.21 cv. 1 - 4

18. 11. 2021, Charlotta Kurcová
Český jazyk – pro nemocné (17. 9. 2021)

Procvičovat určování počtu slabik ve slovech - uč. str. 5 cv. 2, uč. str. 6 cv. 3, PS str. 3 cv. 1.

13. 9. 2021, Charlotta Kurcová

Administrátor webových stránek