Archiv úkolů 2. ročníku
Český jazyk pro nemocné

Dnes jsme začali probírat párové souhlásky. Procvičovat na:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/Z-S/cviceni.html

Uč. str. 69 cv. 3, 4.

26. 2. 2024, Charlotta Kurcová
Pro nemocné

Český jazyk

Učebnice: str. 64/3, 4; str. 65/1, 2, 3, 4a; str. 66/7a (diktát)

Pracovní sešit: str. 7/2, 3; str. 8/4, 5

Procvičujeme na školákově:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pravopisna-cviceni-2/pravopisny-zasobnik/cviceni.html

21. 2. 2024, Charlotta Kurcová
Pro nemocné

MATEMATIKA

Desítky a jednotky (Číselný počet 0 - 100)

  • str. 8 cv. 1,2
  • str. 9 cv. 1, 2, 3
  • str. 10 cv. 1, 2
  • str. 10 cv. 1,2,3,4
  • str. 11 cv. 1,2,3,4
  • str. 12 cv. 1,2,3,4

16. 2. 2024, Jan Kadeřábek
Český jazyk pro nemocné

Procvičujeme nadále měkké (ale i opakujeme průběžně tvrdé) souhlásky. V PS máme hotovou str.6 (celou) a na str. 7 cv. 1, v uč. str. 62.

Dále procvičujeme na:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/letecky-den/diktaty%C5%BD1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/procvicujeme/diktaty1.htm

16. 2. 2024, Charlotta Kurcová
PRO NEMOCNÉ

ČJ - SLOH - Popis osoby uč. str. 68

12. 2. 2024, Vlaďka Chárová
Pro nemocné Š. V.

MATEMATIKA

Geometrie - pracujeme s pojmy čára, bod PS str. 7

Vyvození čísel do 100 - PS str. 8 cv. 1 - vybarvování čísel podle diktátu

9. 2. 2024, Jan Kadeřábek
Český jazyk pro nemocné

Měkké slabiky v PS str. 4 (celá). Procvičovat slabiky DI/DY, TI/TY, NY/NI v PS str. 5 (celá), , měkké slabiky v uč. na str. 62 cv. 3,4 + str.63 cv. 5.

9. 2. 2024, Charlotta Kurcová
PRO NEMOCNÉ

ČTENÍ - PSANÍ Čít. str.36, P1 - dokončit do příštího čtvrtka - donést.

8. 2. 2024, Vlaďka Chárová
PRO NEMOCNÉ

PSANÍ - P2 str. 37

5. 2. 2024, Vlaďka Chárová
Český jazyk

vybarvit obr. v PS na str. 49 (do pondělí 5.2.)

31. 1. 2024, Charlotta Kurcová
Český jazyk pro nemocné

Procvičování tvrdých slabik, doplňování do slov, slabiky DY/DI, TY/TI, NY/NI: PS str. 45 cv. 1, 2

Procvičovat DY/DI, TY/TI, NY/NI na:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/dy-di-ty-ti-ny-ni/vyber.htm

29. 1. 2024, Charlotta Kurcová
PRO NEMOCNÉ

PSANÍ - P str. 34, Najdi si pohádku ve své knihovně a přečti si ji.

29. 1. 2024, Vlaďka Chárová
český jazyk

naučit se dělení souhlásek v uč. na str. 57 (žlutá tabulka). Dokončit cv. 3 v PS na str. 41.

16. 1. 2024, Charlotta Kurcová
Český jazyk pro nemocné

Souhlásky - PS str. 36 (celá), uč. str. 52. Slabikotvorné r ,l,. m - PS str. 37 (celá), uč. str. 53. Opakování PS str. 39 (celá).

10. 1. 2024, Charlotta Kurcová
Český jazyk pro nemocné

Dnes jsme procvičovali - co je to slovo, slabika a jaký je rozdíl mezi písmenem a hláskou. Dále jsme se naučili dělit hlásky na souhlásky a samohlásky a jejich dělení (samohlásky krátké, dlouhé a dvojhlásky) - viz uč. str. 48 (cv. 1, 2, 3) + PS str. 31 cv. 1-3 + str. 32 cv. 4.

11. 12. 2023, Charlotta Kurcová
Pomůcky na PČ

Na příští pracovní vyučování si každý žák přinese 3 velké brambory. (13.12.2023)

6. 12. 2023, Alena Ottlová
Český jazyk pro nemocné

dnes jsme probírali slova opačného významu (protikladná). Procvičovat na:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-protikladna/cviceni/pexeso.html

PS str. 24, celá, uč. str. 37 cv. 2, 3.

27. 11. 2023, Charlotta Kurcová
Český jazyk pro nemocné

Dnes jsme hodně procvičovali (dělení slov na konci řádku, druhy vět - určování, počet slov ve větě + pořádek slov ve větě) na:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/deleni-slov-na-konci-radku/vyhledavani.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/obrazkove-druhy-vet/cviceni.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/pocet-slov-ve-vete/cviceniA1.htm

20. 11. 2023, Charlotta Kurcová
čtení – psaní

Čítanka str. 20 a 22 P 1 str. 14

13. 11. 2023, Vlaďka Chárová
Český jazyk pro nemocné

PS str. 19 - celá stránka, uč. str.30 cv. 1, 2. Dále jsme procvičovali na:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/druhy-vet/prirazovani/cviceni.html

13. 11. 2023, Charlotta Kurcová
Český jazyk pro nemocné

Procvičovat určování druhů vět na:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/dobrodruzstvi-medvidka-pu/cviceni1.htm

8. 11. 2023, Charlotta Kurcová
Český jazyk pro nemocné

PS str. 13 cv. 5, uč. str. 19 cv.1, str. 21 cv. 7. Druhy vět - seznámení s jednotlivými druhy vět (oznamovací, rozkazovací, tázací, přací). Věta oznamovací - uč. str. 23 + PS tsr. 15 cv. 1.

Procvičovat na:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-oznamovaci/cviceniC1.html

24. 10. 2023, Charlotta Kurcová
Úkoly pro nemocné 24.10.

Prvouka: strana 17 a 18 + PS

24. 10. 2023, Mirka Cibuľová
Český jazyk pro nemocné

Dnes jsme procvičovali řazení vět (časovou posloupnost). Můžete procvičovat v učebnici na str. 19 cv. 1, 2 a str. 20 cv. 3. V PS na str. 13 cv. 4 (celé).

Dále na:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/z-pohadky-do-pohadky/cviceni1.htm

Na další cvičení se pohybujte šipkou vpravo nahoře.

23. 10. 2023, Charlotta Kurcová
Pro nemocné

písanka celá str. - písmeno f

čítanka - naučit se básničku M. Zinnerová - Písmenka str. 12

četli jsme čítanka str. 10-11 Fik ve škole.

prvouka - rozdělení dopravních prostředků - voda - vzduch - souš. PS str. 12

6. 10. 2023, Alena Ottlová

Administrátor webových stránek