Archiv úkolů 4. ročníku
Výtvarná výchova

Prosím na hodinu Výtvarné výchovy ve středu 17. 5. přineste pytlíček RÝŽE nebo FAZOLÍ.

Děkuji

12. 5. 2023, Eliška Strachotová
Pro chybějící

Týden 2. - 5. 5. 2023
(v pátek bude ještě doplněno)

MATEMATIKA

Slovní úlohy str. 50 - 55

 • Str. 56 Jednotkový čtverec
 • Str. 56 cv. 1, 2
 • Str. 57 cv. 1, 2
 • Str. 58 cv. 1, 2, 3
 • Str. 59 cv. 1, 2, 3 + sloupeček

PŘÍRODOVĚDA

 • Ekosystém louka (připravujeme se na poznávačku lučních rostlin - str. 61)
 • Povídali jsme si o živočiších, kteří žijí na loukách.

VLASTIVĚDA

ANGLICKÝ JAZYK

Opakovali jsme na známky Lekci U17 My Home

 • Básnička (říkačka) str. 37/7 - zpaměti
 • Odpovědi na otázku "Where is the ...........?" - obrázek str.36/2 s použitím předložek (next to, between a opposite)
 • Slovní zásoba U17
 • WB - str.36/3, 37/5

Lekce U18 My address

Pracujeme s otázkami na str.38/1 - nacvičujeme odpovědi, tak abychom dokázali odpovědět podle sebe.

WB str.39/5

4. 5. 2023, Jan Kadeřábek
Výtvarná výchova

Dodělat práci -> http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/82-fantazie/1069-carodejnice-frotaz

26. 4. 2023, Eliška Strachotová
Český jazyk

PS str. 21 cv. 4

12. 4. 2023, Charlotta Kurcová
Český jazyk

PS str. 19 cv. 2

29. 3. 2023, Charlotta Kurcová
Pro chybějící

Týden 28. - 31. 3. 2023 - Zadání budou doplňovány

MATEMATIKA

 • str. 35 cv. 2, 3
 • str. 36 cv. 1
 • str. 37 cv. 1,2,3,4

PŘÍRODOVĚDA

Opakovali jsme byliny a keře našich lesů - poznávačka.

ANGLICKÝ JAZYK

 • Práce s textem str. 32 - odpovědi na otázky cv. 2
 • Cvičení v pracovním sešitě str. 32/1,4
 • str. 32 cv.2
 • Procvičuje věty s použitím CAN (muhu, umím) I can ..........
 • Slovesa

VLASTIVĚDA

29. 3. 2023, Jan Kadeřábek
Český jazyk pro nemocné

Procvičování vzorů rodu středního - uč. str. 57 cv. 2, 4 (do sešitu), str.58 cv. 2,3, PS str. 4 celá, str. 5 cv. 2,3. Na pondělí 20.2. diktát PS str.5 cv.5.

15. 2. 2023, Charlotta Kurcová
Doplnění pro chybějící z minulého týdne

6. - 10. 2. 2022

PŘÍRODOVĚDA

VLASTIVĚDA

ANGLICKÝ JAZYK

Procvičovali jsme lekci U11 "Kim is ill"

13. 2. 2023, Jan Kadeřábek
Pro chybějící

Týden 13. - 17.2. 2023
Jednotlivé učivo bude doplňováno, tak jak běží.

MATEMATIKA

str. 17 cv. 1

Začali jsem nové téma "Přirozená čísla do milionu"
str. 18 cv. 1,2

str. 19 udělali jsme celou
str.20 cv. 1,2

str.21 cv.1 + sloupeček

str. 21 cv.2

PŘÍRODOVĚDA

Ekosystém (Společenství) - Zatím jsme si jen povídali a společně vyvodili co je to společenství. Záznam do sešitu si vypracujeme příští hodinu.

ANGLICKÝ JAZYK

Zahájili jsem novou lekci "U12 My hobbies"

Nacvičujeme frázi - I like ....... (I don´t like ........)

VLASTIVĚDA

Postupně budeme pokračovat podle zaznamenaného rodokmenu

Opakovali jsme na známky - První Přemyslovci + románský sloh

13. 2. 2023, Jan Kadeřábek
Český jazyk pro nemocné

Opakování a procvičování vyjmenovaných slov po P, S, V v PS na str. 30 (celá strana) + vyjmenovaná slova po Z (zopakovat). Procvičovat na školákově:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/slovni-spojeni/cviceni1.htm

20. 12. 2022, Charlotta Kurcová
Matematika pro nemocné

str. 28 cv. 3,5
str. 29 cv. 1,2 + sloupeček

21. 10. 2022, Jan Kadeřábek
Anglický jazyk

Cvičit a opakovat čtení a překlad článků:

Lekce : Count to twenty


str. 10 cv. 1 (Orange)
str. 11 cv. 4 (Blue, Pink)

19. 10. 2022, Jan Kadeřábek
Matematika

Str. 16/1

26. 9. 2022, Jan Kadeřábek
Český jazyk – čtení

Přečíst si a doplnit úkoly v Čítance do str. 13. Nezapomeň vymyslet pokračování příběhu.

23. 9. 2022, Alena Ottlová
Anglický jazyk

Slovesa k tvorbě vět v přítomném čase.

SLOVESA

25. 5. 2022, Jan Kadeřábek
Matematika

str. 7/ 2,3

24. 5. 2022, Jan Kadeřábek
Matematika pro nemocné

PS str. 59, 60 celé a str. 61/1

12. 5. 2022, Jan Kadeřábek
Přírodověda pro nemocné

Zápis do sešitu:

Živočichové v okolí lidských sídel

Živočichy žijící v okolí lidských sídel rozdělujeme do tří skupin:

 • hospodářská zvířata
 • domácí mazlíčci
 • volně žijící živočichové

Hospodářská zvířata

 • původně divocí živočichové, kteří byli ochočení
 • chováme je pro užitek

Domácí mazličci

Chováme je pro radost a pro potěšení v různých prostředích

 • akvárium
 • terárium
 • insectárium
 • klece
 • voliéry

Živočichové žijící volně

živočichové, kteří žijí volně v okolí našich domovů. Lidská sídla jim poskytují úkryt a snadno dostupnou potravu.

12. 5. 2022, Jan Kadeřábek
Český jazyk pro nemocné

PS str. 19/2, 3,4

na pátek 13.5. si na sloh přineste pracovní sešit

10. 5. 2022, Charlotta Kurcová
Matematika pro nemocné

11.5. bude první hodinu (před odjezdem na dopravní hřiště) matematika - přineste si s sebou

PS str. 55/1, 2 a str. 58/1, 2

10. 5. 2022, Jan Kadeřábek
Vlastivěda pro nemocné

Zapsat zápis od sešitu (níže), na čtvrtek 12.5. si místo vlastivědy přineste přírodovědu

Zápis do sešitu:

Poloha České republiky

 • Česká republika leží na kontinentu Evropa. Je to vnitrozemní stát (neleží u žádného moře)

Území státu je ohraničeno hranicí

 • přirozená hranice - pohoří, řeka
 • umělá hranice - vytyčena lidmi na základě domluvy s ostatními státy

Sousedé ČR

 • Německo - hl. město Berlín (80 mil. obyvatel)
 • Polsko - hl. město Varšava (38 mil. obyvatel)
 • Rakousko - hl. město Vídeň (9 mil. obyvatel)
 • Slovensko - hl. město Bratislava (5,5 mil. obyvatel)

10. 5. 2022, Jan Kadeřábek
Český jazyk

PS str.19 cv. 1

3. 5. 2022, Charlotta Kurcová
Český jazyk pro nemocné

PS str. 16 cv. 2, 3, 4

27. 4. 2022, Charlotta Kurcová
Český jazyk

PS str. 16 cv. 5

27. 4. 2022, Charlotta Kurcová
Český jazyk

na zítra diktát PS str. 14 cv. 10 a. Na pozítří PS str. 14 cv. 10b.

25. 4. 2022, Charlotta Kurcová

Administrátor webových stránek