Archiv úkolů 4. ročníku
Český jazyk

uč. str. 84 cv. 8 (napsat do sešitu).

7. 5. 2024, Charlotta Kurcová
Český jazyk

PS str. 10 cv. 4

25. 3. 2024, Charlotta Kurcová
Český jazyk pro nemocné

Procvičujeme určování vzorů podstatných jmen rodu středního:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky/cviceni-mesto1.html

PS str. 3 cv. 3, 4.

26. 2. 2024, Charlotta Kurcová
ČJ – čtení

Dnes jsme pracovali s čítankou. Přečti si článek na str. 52 - " Jak porybný Zdrhal nutil vodníky chytat ryby na udici"

Vypracuj úkoly 1-3

17. 2. 2024, Alena Ottlová
Pro nemocné – A.V.

MATEMATIKA

Pracovní sešit - došli jsme na stránku 39, kterou jsme udělali celou

 • Základní převody jednotek - hmotnost (v učebnici na straně 53 a 54)
 • Základní převody jednotek - objem (v učebnici na straně 53 a 54)
 • Zahájili jsem práci s římskými číslicemi. Zatím jen společně ústně (učebnice str. 55, 56)

Geometrie - Polopřímky, které neleží na jedné přímce (učebnice str. 10)

 • v pracovním sešitě jsme došli na stranu 6 a máme hotové cvičení 1

VLASTIVĚDA

PŘÍRODOVĚDA

Ekosystém les

 • Doplnili jsme si do sešitu druhy našich lesů (Listnaté, jehličnaté, smíšené)
 • Ukázali jsme si běžně rostoucí naše stromy a vytvořili seznam, dle kterého se připravujeme na poznávačku.

ANGLICKÝ JAZYK

Zapsali jsme si do slovníčků slovíčka z lekce U11 Kim is ill

V nové lekci U12 My hobbies

 • Nacvičujeme věty I like ........ (Mám rád/ líbí se mi )
 • I don´t like ............
 • What do you like?

9. 2. 2024, Jan Kadeřábek
ČJ – čtení pro nemocné

Dnes byly čtenářské díly - povídali jsme si o knihách. Prosím o dodání čtenářských deníků k nahlédnutí.

9. 2. 2024, Alena Ottlová
ČJ – sloh pro nemocné

Tvořili jsme myšlenkovou mapu na školní rok 2022/2023, příprava na společné psaní zážitků v tomto školním roce. Prosím podívejte se do fotogalerie 2022/2023.

9. 2. 2024, Alena Ottlová
Český jazyk pro nemocné

Opakování slovních druhů (procvičovat na onlinecviceni.cz), PS str. 35 cv. 6 -10, uč. str. 41,42. Podstatná jména uč. str. 45, vyhledávání v textu PS str. 36 cv.1 celé. Zopakovat si pádové otázky a určování mluvnických kategorií.

9. 2. 2024, Charlotta Kurcová
Český jazyk pro nemocné

Opakování a procvičování vyjmenovaných slov po V.

Uč. str. 35 cv. 2 do sešitu, PS str. 29 + procvičovat na:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni6A.htm

23. 1. 2024, Charlotta Kurcová
ČJ-čtení

dnes jsme pracovali s čítankou. Článek - Útěk po veliké řece str. 40. Vypracovat úkoly za článkem a vyluštit další klíč č.4

19. 1. 2024, Alena Ottlová
Čj – sloh (pro nemocné)

O slohu jsme psali vyprávění " příběhra" - pokračování započatého příběhu.

19. 1. 2024, Alena Ottlová
Český jazyk

PS str. 29 cv. 2

10. 1. 2024, Charlotta Kurcová
Čtení

V pátek 15.12.2023 budou mít děti čtenářskou dílnu - přinesou si svoji knihu, kterou právě čtou. Žáci budou odevzdávat svoje čtenářské deníky.

11. 12. 2023, Alena Ottlová
Český jazyk pro nemocné

Opakování a procvičování vyjmenovaných slov po M + diktát v PS na str. 24 cv. 5.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

11. 12. 2023, Charlotta Kurcová
Český jazyk – čtení

Vypracovat úkoly k textu na str. 11 - 13.

6. 10. 2023, Charlotta Kurcová
Český jazyk

PS str. 6 cv. 1 (a - f) - dokončit

25. 9. 2023, Charlotta Kurcová
Čtenářské dílny

Jen připomínám: na pátek si doneste čtenářské deníky a knihu, kterou čtete či se chystáte číst (ze své knihovny, případně si můžete vybrat i ze školní knihovny, avšak alespoň den předem).

19. 9. 2023, Charlotta Kurcová
Výtvarná výchova

Prosím na hodinu Výtvarné výchovy ve středu 17. 5. přineste pytlíček RÝŽE nebo FAZOLÍ.

Děkuji

12. 5. 2023, Eliška Strachotová
Pro chybějící

Týden 2. - 5. 5. 2023
(v pátek bude ještě doplněno)

MATEMATIKA

Slovní úlohy str. 50 - 55

 • Str. 56 Jednotkový čtverec
 • Str. 56 cv. 1, 2
 • Str. 57 cv. 1, 2
 • Str. 58 cv. 1, 2, 3
 • Str. 59 cv. 1, 2, 3 + sloupeček

PŘÍRODOVĚDA

 • Ekosystém louka (připravujeme se na poznávačku lučních rostlin - str. 61)
 • Povídali jsme si o živočiších, kteří žijí na loukách.

VLASTIVĚDA

ANGLICKÝ JAZYK

Opakovali jsme na známky Lekci U17 My Home

 • Básnička (říkačka) str. 37/7 - zpaměti
 • Odpovědi na otázku "Where is the ...........?" - obrázek str.36/2 s použitím předložek (next to, between a opposite)
 • Slovní zásoba U17
 • WB - str.36/3, 37/5

Lekce U18 My address

Pracujeme s otázkami na str.38/1 - nacvičujeme odpovědi, tak abychom dokázali odpovědět podle sebe.

WB str.39/5

4. 5. 2023, Jan Kadeřábek
Výtvarná výchova

Dodělat práci -> http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/82-fantazie/1069-carodejnice-frotaz

26. 4. 2023, Eliška Strachotová
Český jazyk

PS str. 21 cv. 4

12. 4. 2023, Charlotta Kurcová
Český jazyk

PS str. 19 cv. 2

29. 3. 2023, Charlotta Kurcová
Pro chybějící

Týden 28. - 31. 3. 2023 - Zadání budou doplňovány

MATEMATIKA

 • str. 35 cv. 2, 3
 • str. 36 cv. 1
 • str. 37 cv. 1,2,3,4

PŘÍRODOVĚDA

Opakovali jsme byliny a keře našich lesů - poznávačka.

ANGLICKÝ JAZYK

 • Práce s textem str. 32 - odpovědi na otázky cv. 2
 • Cvičení v pracovním sešitě str. 32/1,4
 • str. 32 cv.2
 • Procvičuje věty s použitím CAN (muhu, umím) I can ..........
 • Slovesa

VLASTIVĚDA

29. 3. 2023, Jan Kadeřábek
Český jazyk pro nemocné

Procvičování vzorů rodu středního - uč. str. 57 cv. 2, 4 (do sešitu), str.58 cv. 2,3, PS str. 4 celá, str. 5 cv. 2,3. Na pondělí 20.2. diktát PS str.5 cv.5.

15. 2. 2023, Charlotta Kurcová
Doplnění pro chybějící z minulého týdne

6. - 10. 2. 2022

PŘÍRODOVĚDA

VLASTIVĚDA

ANGLICKÝ JAZYK

Procvičovali jsme lekci U11 "Kim is ill"

13. 2. 2023, Jan Kadeřábek

Administrátor webových stránek