Archiv úkolů 5. ročníku
Český jazyk pro nemocné

Procvičujeme pravopis přídavných jmen tvrdých. pozor na 1. pád č. množného v mužském rodě životném! (mladí chlapci).

PS str. 4 cv. 1, 2, 3, 4.

26. 2. 2024, Charlotta Kurcová
Český jazyk pro nemocné

Začali jsme probírat přídavná jména. Procvičili jsme určování druhů přídavných jmen a koncovky tvrdých přídavných jmen (pozor na koncovku 1.p.č.mn.!).

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-pridavne-jmena-druhy-1-uroven?source=explicitKC&topic=cviceni-druhy-pridavnych-jmen

https://www.kaminet.cz/ces/pravopis/pridt1.php

21. 2. 2024, Charlotta Kurcová
Pro nemocné K. P.

MATEMATIKA

Geometrie - došli jsme na stranu 5 a máme hotovou celou. ( Pracujeme s tématem Úhel UČ. str. 7 a 8)

 • PS - Došli jsme na stranu 39 (opakovali jsme zlomky, dělení se zbytkem)
 • Desetinná čísla učebnice str. 51 a 52
 • PS - procvičování desetinných čísel str. 40 celá

VLASTIVĚDA

PŘÍRODOVĚDA

Opěrná soustava

ANGLICKÝ JAZYK

Lekce U10 - In our house

What time U11

9. 2. 2024, Jan Kadeřábek
ČJ – čtení pro nemocné

Dnes byly čtenářské díly - povídali jsme si o knihách. Prosím o dodání čtenářských deníků k nahlédnutí.

9. 2. 2024, Alena Ottlová
ČJ – sloh pro nemocné

Tvořili jsme myšlenkovou mapu na školní rok 2022/2023, příprava na společné psaní zážitků v tomto školním roce. Prosím podívejte se do fotogalerie 2022/2023.

9. 2. 2024, Alena Ottlová
Český jazyk pro nemocné

Procvičovat určování mluvnických kategorií (onlinecviceni.cz), uč. str. 58, 59, 60, PS str. 33, 34, 35 celá

9. 2. 2024, Charlotta Kurcová
Český jazyk

PS str. 35 cv. 1 e).

6. 2. 2024, Charlotta Kurcová
ČJ – čtení

Dnes jsme pracovali s čítankou - str. 54 O tlustém pradědečkovi a loupežnících, vypracovat úkoly za článkem str. 57-59.

19. 1. 2024, Alena Ottlová
Samostatná práce vlastivěda

Seznam vybraných témat pro vypracování referátu do předmětu vlastivěda.

Zadání:
- referát o rozsahu 1 a půl linkované stránky formátu A5.
- ručně psaný referát, kterým žák seznámí ostatní žáky o události (níže v tabulce).
- referát je psaný vlastními slovy na základě prostudování dostupných informací. Klidně čerpejte z knih, časopisů nebo internetu, ale informace si stylizujte do vlastních vět. Opisování knih nebo wikipedie není záměrem!!!!!

Kód žáka Téma
K.P. Napadení Pearl Harbor
J.N. Bitva o Británii
S.V. Vylodění v Normandii
V.D. Bitva u Stalingradu
D.K. Bitva u Kursku
L.V. Operace Nord wind
K.K. Bitva u Dankerque
B.L. Vylodění na Sicílii
T.P. Bitva o Atlantik

11. 1. 2024, Jan Kadeřábek
Český jazyk

PS str. 29 cv.3

10. 1. 2024, Charlotta Kurcová
Čtení

V pátek 15.12.2023 budou mít děti čtenářskou dílnu - přinesou si svoji knihu, kterou právě čtou. Žáci budou odevzdávat svoje čtenářské deníky.

11. 12. 2023, Alena Ottlová
Pro nemocné V.D.

Matematika

Došli jsme na stranu 20 a máme dokončené cvičení 4

Dále budeme pokračovat:

 • str. 20/5
 • str. 21/1,2,3,4,5,6
 • str. 22/1,2,3,4

Vlastivěda

Vysvětlili jsme si a probrali téma 1. světová válka

Dále budeme pokračovat tématem Vznik ČSR

Přírodověda

Zahájili jsme kapitolu Vesmír. Již z minulé hodiny mají děti v sešite zakreslenou a popsanou Sluneční soustavu.

Anglický jazyk

Zahájili jsme kapitolu U6 Computers

Společně jsme četli a překládali článek na str.14 cv.1 - hledali jsme slovesa a zaznamenali si je.

WB - str.14 cv. 1 a 2

Budeme pokračovat:

 • slovní zásobou - slovíčka U6
 • WB - str.14 cv.3,4
 • Otázky a odpovědi - učebnice str.15 cv.4

21. 11. 2023, Jan Kadeřábek
Český jazyk pro nemocné

Předpony s-, z-, vz- procvičovat v uč. na str. 32, 33 + v PS na str. 19 cv. 1. Dále pak na:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/predpony/karticky-predpony-s-z/cviceni4.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/predpony/znamkovane-diktaty-predpony/cviceni.html

21. 11. 2023, Charlotta Kurcová
Český jazyk – čtení

Vypracovat úkoly k textu na str. 12 - 13.

6. 10. 2023, Charlotta Kurcová
Český jazyk

PS str.7 cv. 2, 3 - dokončit

25. 9. 2023, Charlotta Kurcová
Čtenářské dílny

Jen připomínám: na pátek si doneste čtenářské deníky a knihu, kterou čtete či se chystáte číst (ze své knihovny, případně si můžete vybrat i ze školní knihovny, avšak alespoň den předem).

19. 9. 2023, Charlotta Kurcová
Cestovní kancelář

Závěrečný projekt Vlastivěda + Informatika.

Zpracujte v elektronické podobě (na počítači ) 3 denní zájezd do vybrané evropské země. Vymyslete si název své cestovní kanceláře a podle níže uvedených bodů zpracujte zájezd po zajímavostech dané země.

Požadavky

 • Logo
 • Název cestovní kanceláře
 • Poutací plakát na 3 denní poznávací zájezd
 • Rozepsané 3 dny s popisem návštěv míst doplněných fotografiemi
 • Vlajka země, do které pořádáte zájezd

Vybraná místa:

 • V.D. - Slovinsko
 • T.D. - Španělsko
 • D.D. - Slovensko
 • D.G. - Francie
 • M.H. - Irsko
 • M.Kr. - Švýcarsko
 • M.Ku. - Finsko
 • R.K. - Itálie
 • V.N. - Norsko
 • M.P. - Anglie
 • P.Š. - Island
 • I.K. - Ukrajina

25. 5. 2023, Jan Kadeřábek
Český jazyk

PS str. 28 cv. 1 a (dokončit)

22. 5. 2023, Charlotta Kurcová
Testování ČŠI (Česká školská inspekce)

V průběhu května proběhlo Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. ročníku. Testování probíhalo prostřednictvím testovací aplikace na počítačích.

Testy:

 • Čtenářská gramotnost
  • Dovednosti usnadňující učení

Pozor, testy nezaměňujte s testováním SCIO, v těch budeme pokračovat na začátku června.

Průběžné výsledky žáků jsou k nahlédnutí na následujícím odkaze, do kterých je možno vstoupit prostřednictvím přihlašovacích údajů, které žáci dostali na proužcích papíru. Každý z testů má své přihlašovací údaje (Jméno i heslo jsou šestimístné písmenné kódy).

Testování stále probíhá (do 2. 6.), proto jsou výsledky zatím průběžné. Konečné výsledky a srovnání s ostatními zapojenými školami budou na stejném místě od 12. 6. 2023.

VÝSLEDKY

16. 5. 2023, Jan Kadeřábek
Pro chybějící

Týden 2. - 5. 5. 2023
(v pátek bude ještě doplněno)

MATEMATIKA

Str. 38 cv. 1,2,3,4,5,6

Str. 39 cv. 1,2,3,4,5,6

Následně jsme přeskočili na stranu 59 - Povrchy krychle a kvádru

PŘÍRODOVĚDA

VLASTIVĚDA

Zapsali jsme si a zakreslili do map kraje:

ANGLICKÝ JAZYK

Doplnili jsme si slovní zásobu z lekce U17 "What´s the date"

Lekce U18 Jobs - Poslouchali jsme článek a následně četli - opakovali jsme na známky zájmena

Začali jsme lekci U19 Farm animals - zatím jsme četli a překládali článek.

4. 5. 2023, Jan Kadeřábek
Pro chybějící

Týden 17. - 21. 4. 2023

MATEMATIKA

 • str. 34,35 celé
 • str. 36/1 Slovní úloha přes obě strany (paní Hájková)

DÚ str. 38/1,2,3

PŘÍRODOVĚDA

Povídali jsme si o oběhové soustavě. Zápis si budeme zapisovat v pátek 21.4. 2023

VLASTIVĚDA

Vykládali jsme si Olomoucký kraj (doma si děti tento kraj zakreslují do svých map - města doplníme po zápisu)

ANGLICKÝ JAZYK

Začali jsme novou lekci U17 What´s the date?

 • opakovali jsme řadové číslovky
 • dny v týdnu
 • Seznámili jsme se s měsíci v roce

Použití předložek - tabulka na str. 37 cv. 4

19. 4. 2023, Jan Kadeřábek
Český jazyk

PS str. 21 cv. 2

19. 4. 2023, Charlotta Kurcová
Český jazyk

naučit se druhy číslovek, uč. str. 113

17. 4. 2023, Charlotta Kurcová
Pro chybějící

Týden 11. - 14. 4. 2023

MATEMATIKA

Opakovali jsme na známky desetinné zlomky a čísla

Na straně 31 jsme začali kapitolu Mnohostěny

Povídali jsme si o promítání (vyobrazení nárysu, půdorysu a bokorysu)

 • str. 31 cv. 1, 2
 • str. 32 cv. 1, 2

VLASTIVĚDA

Ve čtvrtek jsme opakovali na známky řeky Čech (ty které máme v sešitě)

Pardubický kraj

 • zakreslit do mapy
 • vyznačit města dle zápisu

PŘÍRODOVĚDA

Opakování na známky opěrné soustavy (kostra člověka)

ANGLICKÝ JAZYK

Dokončili jsme lekci U15 "What´s on TV?"

Lekce U16 Winter holidays

 • Čtení a překlad článků
 • Nácvik a práce s krátkou odpovědí str.35 cv. 3

14. 4. 2023, Jan Kadeřábek
Český jazyk

PS str. 24 cv. 3, 4

12. 4. 2023, Charlotta Kurcová

Administrátor webových stránek