Archiv úkolů 5. ročníku
Matematika (13. 1. 2022)

str. 54/1

11. 1. 2022, Jan Kadeřábek
Český jazyk – čtení (12. 1. 2022)

Společné čtení ve škole knihy Tajemný Skelling - kapitola 21-23. Přečíst doma až ke kapitole 31 (str. 103). Zapsat na papír stručný obsah přečteného.

15. 12. 2021, Alena Ottlová
Český jazyk (3. 1. 2022)

PS str. 21 (celá stránka).

15. 12. 2021, Charlotta Kurcová
Český jazyk pro nemocné (17. 12. 2021)

Dneska jsme ještě procvičovali předpony s-, z-, vz- v PS str. 19 cv. 4,5 (na zítra diktát cv. 6). Dále jsme si vysvětlili pravidla používání předložek s/se, z/ze (podle pádů) - uč. str. 36 cv. 2, 3, 5.

13. 12. 2021, Charlotta Kurcová
Český jazyk pro nemocné (17. 12. 2021)

Procvičovali jsme předpony s-, z-, vz- a předložky s, z v uč. na str. 36 cv.3 do sešitu, zdůvodnit pravopis PS str.20 cv. 1,2 + diktát v PS str. 19 cv.6.

14. 12. 2021, Charlotta Kurcová
Český jazyk pro nemocné (17. 12. 2021)

Psali jsem diktát z uč. na str. 35 cv. 14. Dále jsem opakovali a procvičovali předložky s, z v PS na str. 20 cv. 2, 3, 4, 5.

15. 12. 2021, Charlotta Kurcová
Otázka v přítomném čase prostém (17. 12. 2021)

V přiloženém souboru máte podporu k procvičování otázky v přítomném čase prostém.

14. 12. 2021, Jan Kadeřábek
Český jazyk – čtení (15. 12. 2021)

Přečíst kapitoly 1-20 z knihy Tajemný Skelling - str. 5-73. ( Ve škole jsme přečetli vše až po kapitolu 9)

Na papír zapsat stručný obsah přečteného.

8. 12. 2021, Alena Ottlová
Český jazyk (15. 12. 2021)

uč. str. 36 cv.3 do sešitu.

14. 12. 2021, Charlotta Kurcová
Český jazyk (12. 12. 2021)

PS str. 19 cv. 1 - 3 (dokončit).

8. 12. 2021, Charlotta Kurcová
Český jazyk pro nemocné (12. 12. 2021)

V učebnici jsme si vysvětlili význam slov ve cv.9 na str.34 (+ tvořili s nimi věty), dále jsme procvičovali slova s předponou s-, se-, z-, ze-, vz-. V uč. str.33 cv. 4, 5, 6, 7 a na str.34 cv.8, 9. PS str. 19 cv.1, 2, 3 (za dú).

8. 12. 2021, Charlotta Kurcová
Český jazyk – čtení (8. 12. 2021)

Přečtěte si článek v Čítance str. 61-63 Detektivní Vánoce. Na papír napište vysvětlení v čem spočívají "detektivní Vánoce".

1. 12. 2021, Alena Ottlová
Anglický jazyk (8. 12. 2021)

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

Popis konstrukce přítomného času prostého.

Přítomný čas prostý - oznamovací věta

1. 12. 2021, Jan Kadeřábek
Odkazy na online výuku pro žáky v karanténě (6. 12. 2021)

Platný rozvrh podle kterého pojedeme v následujících týdnech je ten, který zohledňuje plavecký výcvik v pátek. Děti, které budou na distanční výuce se budou připojovat na základě odkazů do jednotlivých tříd a předmětů (daných rozvrhem). Nebudeme vysílat hodiny: VV, PČ, HV.

Změny v rozvrhu: Ve středu 24.11. odpadá 5. vyučovací hodina (HV) 5.ročníku.

Plavecký výcvik je pro tento týden zrušen.

Matematika 5

Přírodověda 5

Vlastivěda 5

Anglický jazyk 5

Český jazyk 5

22. 11. 2021, Jan Kadeřábek
Český jazyk – sloh (2. 12. 2021)

Blíží se nejkrásnější svátky - Vánoce. K těmto svátkům patří i psaní dopisu. Napište dopis do slohového sešitu podle této osnovy:

 1. Oslovení (Milý Ježíšku!)
 2. Kdo jsem (Jméno, kolik mi let, kde bydlím)
 3. Moje záliba (Např. ráda vyrábím - přála bych si nějakého pomocníka - např. šicí stroj.)
 4. Vyslovení přání (Vím, že občas zlobím, ale přesto bych ocenila, kdyby se pod stromečkem objevil.........)
 5. Poděkování
 6. Rozloučení, podpis

To co je uvedeno v závorce do osnovy NEPIŠTE!!!!! je to pro vás vodítko.

23. 11. 2021, Alena Ottlová
Český jazyk – čtení (1. 12. 2021)

Přečtěte si v Čítance str. 56-57 komiks o Marii Terezii. Ještě k tomuto tématu patří str. 58-59. Následně odpovězte na otázky:

 1. Zjistěte jak to bylo s vládou Marie Terezie - na trůn usedla 1743 a vládla do roku ..........................
 2. Kde a ve kterém roce došlo ke střetu sedláků s císařským vojskem?
 3. Co znamená přísloví "Dopadli jak sedláci u Chlumce"?
 4. Kdo se stal panovníkem po smrti Marie Terezie Jak dlouho vládl?
 5. Pokus se vypsat z článku některé vlastnosti Josefa II.
 6. Vysvětli rozdíl mezi robotou a nevolnictvím, kdy byla robota zrušena?

23. 11. 2021, Alena Ottlová
Středa a čtvrtek 24.-25.11. 2021 v karanténě (28. 11. 2021)

MATEMATIKA
str.40/2
str. 40/ sloupeček

PŘÍRODOVĚDA
Povídali jsme si o fázích Měsíce a kreslili jsme si obrázek a zapsali úvod zápisu.
Měsíc (fáze)
Měsíc (video)

VLASTIVĚDA
Vysvětlili jsme si události okolo vzniku ČSR a zapsali zápis do sešitu.
Vznik čsr (zápis)
Zakládání legií (video)
Vznik ČSR (video)

ANGLICKÝ JAZYK
Nacvičovali jsme krátkou odpověď Yes,....... / No,........... na otázkách v učebnici na str. 15/4

25. 11. 2021, Jan Kadeřábek
Úterý 23.11. v karanténě (26. 11. 2021)

MATEMATIKA
str. 39 / 5
str. 40 / 1

ANGLICKÝ JAZYK
WB Str.15/8
Odpovědi na otázku "What is the weather like?

 • Čtení a překlad článku str.14/1
 • str.14/3

23. 11. 2021, Jan Kadeřábek
Český jazyk pro nepřítomné dne 23.11. (26. 11. 2021)

Procvičovali jsme souhláskové skupiny na rozhraní kořene a přípony (uč.str.25 cv. 2 a 3). PS str. 15 cv. 2.

23. 11. 2021, Charlotta Kurcová
Český jazyk – čtení (24. 11. 2021)

Stále zůstává úkol z minulé hodiny - píšeme příběh z Benešovska. Někteří již ho přinesli, ale jsou potřeba nějaké úpravy.

Dále si přečtěte v Čítance na str. 47 - Deník malého poseroutky. Na papír napište jaký máme způsob zapamatování si různých úkolů. Porovnejte se způsobem hlavního hrdiny. Jako druhý bod napište kdo vás ráno budí a jak, rovněž porovnejte vaše vstávání se vstáváním hlavního hrdiny.

16. 11. 2021, Alena Ottlová
Pátek 19.11. 2021 v Karanténě (24. 11. 2021)

PŘÍRODOVĚDA
K nakreslenému obrázku si napište zápis a prohlédněte si video, které jsem vám přiložil níže.
- Jak vznikl vesmír (video)
- Zápis do sešitu

ANGLICKÝ JAZYK
Přečtěte si a přeložte článek na straně 14 cv. 1. Po přečtení si učebnici zavřete a poslechněte poslech. Vyzkoušejte si, jak rozumíte mluvenému slovu. Pokud vám to dělá potíže, sledujte si mluvený text v učebnici.

WB str.15/5,6

19. 11. 2021, Jan Kadeřábek
Český jazyk v karanténě (24. 11. 2021)

Přečíst si v uč. na str. 25 žlutou tabulku, potom vyzkoušet na cv. 2 (napsat na papír). K tomu ještě vypracovat i cv. 3 (rovněž na papír).V PS na str.15 cv.1.

22. 11. 2021, Charlotta Kurcová
Český jazyk v karanténě (pátek 19.11.) (22. 11. 2021)

uč. str. 23 cv. 3 (do sešitu), cv. 2 (zlehka doplnit tužkou do učebnice).

18. 11. 2021, Charlotta Kurcová
Čtvrtek 18.11. 2021 v karanténě (19. 11. 2021)

MATEMATIKA
- Slovní úloha str. 37/4
- Pokračovat slovními úlohami na straně 38/1,2,3

VLASTIVĚDA
Prohlédněte si video k tématu 1. světová válka.
- Zapište si zápis

18. 11. 2021, Jan Kadeřábek
Český jazyk (12. 10. 2021)

PS str.7 cv. 3, 5 (dodělat)

11. 10. 2021, Charlotta Kurcová

Administrátor webových stránek