Archiv všech úkolů
Matematika – pro nemocné (28. 2. 2021)

  • Opakovali jsme novou kapitolu z minulé hodiny - "Rýsování přímek"

Učebnice str.37

  • Povídali jsme si o průsečíku různoběžných přímek.

Učebnice str. 38 (Udělali jsme cvičení 1)

  • Do konce týdne se budeme zabývat rýsováním kružnice.

Učebnice str. 39 - 41

24. 2. 2021, Jan Kadeřábek
Pro nemocné (26. 2. 2021)

ČESKÝ JAZYK

Slabikář str. 58, 59 . Na str. 59 pozor ve psaném textu je písmeno ch. Ještě jsme se ho neučili, tak s tím prosím pomozte. Děkuji. Dále str. 60 a 61 čteme a plníme úkoly.

Písanka 2 str. 1, 2, 3 a 5 práce vlastním tempem

ANGLICKÝ JAZYK Lekce 5 Family procvičujeme a opakujeme

MATEMATIKA Procvičování číselné řady 0 - 9 a 9 - 0 Učebnice str. 46, 48 a 49 - pracujeme podle zadání.

Úkoly jsou na dva dny.

23. 2. 2021, Vlaďka Chárová
Pro nemocné (26. 2. 2021)

ČESKÝ JAZYK Slabikář str. 58 a 59, pozor na str. 59 ve psaném textu je písmeno ch. Ještě jsme se ho neučili, pomozte se čtením. Děkuji. Slsbikář str. 60 - Č č ,a str. 61 - procvičujeme a plníme úkoly

Písanka 2 strany 1, 2, 3 a 5 , vlastním tempem s odpočinkem.

ANGLICKÝ JAZYK Lekce 5 Family - procvičujeme a opakujeme

MATEMATIKA Procvičujeme číselnou řadu 0 - 9 a 9 - 0, učebnice str. 46, 48 a 49 - počítáme a doplňujeme podle zadání.

Úkoly jsou na dva dny, postupujte, prosím podle tempa dítěte, hlavně při psaní. Děkuji,

23. 2. 2021, Vlaďka Chárová
Český jazyk – čtení (26. 2. 2021)

Napsat po vzoru článku z čítanky str. 60 - Růženka, ta má nápady! - své sny. Čím bych chtěl/a být a proč.

Přečíst článek na str. 62 - "Rencen" a zjistit něco o Mongolsku.

13. 2. 2021, Alena Ottlová
Matematika (25. 2. 2021)

Učebnice str.38/2,3,4

24. 2. 2021, Jan Kadeřábek
Pro nemocné (24. 2. 2021)

ČESKÝ JAZYK Slabikář str. 56 a 57 - opakování, str. 58 nové čtení a úkoly

PRVOUKA - procvičování hodin a režim dne str. 39 a 40. Opak. angl. slov

22. 2. 2021, Vlaďka Chárová
Úkoly pro nemocné (24. 2. 2021)

Slabikář str. 56 a 57 - opakování , str. 58 - procvičování, vypracujeme úkoly v zadání.

Prvouka - procvičování hodin - papírové hodiny

Režim dne - str. 39 a 40 Opakujeme angl. slova na konci stránky

22. 2. 2021, Vlaďka Chárová
Matematika (24. 2. 2021)

str. 35 cv.1

10. 2. 2021, Jan Kadeřábek
Matematika (23. 2. 2021)

Strana 36 cvičení 2

(Žáci, kteří mají v učebnici zaškrtnuto s poznámkou, vypracují jen zaškrtnuté. To znamená že jen vypočítají a nebudou zatím zaokrouhlovat.)

22. 2. 2021, Jan Kadeřábek
Anglický jazyk- pro nemocné (22. 2. 2021)

Při hodině jsme procvičili části těla. Za domácí úkol je dodělat pracovní sešit do strany 39. V pondělí (22.2.2021) se bude psát opakování z popisu hlavy.

8. 2. 2021, Jan Kadeřábek
Anglický jazyk (22. 2. 2021)

Za domácí úkol přes prázdniny je procvičit si slovíčka z předcházejících lekcí. V pracovním sešitě na straně 21 je za úkol vyplnit cvičení 9,10.

9. 2. 2021, Jan Kadeřábek
Matematika (22. 2. 2021)

str.34/1,2,3

11. 2. 2021, Jan Kadeřábek
Anglický jazyk (22. 2. 2021)

V pracovním sešitě na str. 41 cv.6 - pan a paní Bellovi. Nakreslete potavu podle popisu co má na sobě. Chlapci keslí pana Bella, dívky paní Bellovou. Kreslit můžte do sešitu nebo na papír.

14. 2. 2021, Alena Ottlová
Úkoly pro nemocné (16. 2. 2021)

Slabikář str. 50 opakujeme čtení /celá stránka /

Strana 51 - čteme a odpovídáme , pracujeme podle úkolů na konci strany.

Písanka 2 Dokončit slabiky na str. 1, str.14 - podle předepsání , poslední řádek slovo mísy.

MATEMETIKA

Strana 40 - celá, str. 43 cv. 2 spočítejte stopy

ANGLIČTINA

Strana 30 - opakujeme věci v dětském pokoji a jejich barvy. Str. 31 - Rodina a její členové , podle vzoru na konci strany.

9. 2. 2021, Vlaďka Chárová
Úkoly pro nemocné (15. 2. 2021)

ČESKÝ JAZYK

Slabikář vlastním tempem procvičujeme str. 53, 54, 55. Plníme úkoly podle učebnice.

Na str. 56 se seznámíme s písmenem B,b.

Písanka 2 str. 18.

MATEMATIKA

Učebnice str 44, 45, 46 a 47. Úkoly plníme podle zadání.

PRVOUKA

Procvičujeme hodiny str. 39

Úkoly jsou včetně pátku 12.2.2021

11. 2. 2021, Vlaďka Chárová
Prvouka – pro nemocné (15. 2. 2021)

Během hodiny jsme probrali kapitolu "Půda". Přikládám zápis do sešitu na odkaze níže.

https://drive.google.com/file/d/1LhZHZWGpzZI6LwO0qfSSXM6sj71XRV05/view?usp=sharing

Potom jsme udělali cvičení 13 v PS na str.30

8. 2. 2021, Jan Kadeřábek
Matematika – pro nemocné (15. 2. 2021)

Společně jsme procvičovali násobilku.

Dále jsme pracovali v PS na straně 30 cv. 2 a 3

Za domácí úkol jsou cvičení 1 a 2 na straně 31 v PS

8. 2. 2021, Jan Kadeřábek
Úkoly pro nemocné (13. 2. 2021)

ČESKÝ JAZYK

Slabikář str. 52 a 53 - čteme a plníme úkoly, vysvětlíme neobvyklá slova ve sloupcích a tvoříme se slovy jednoduché věty.

Písanka 2 , str. 32 písmeno S

MATEMATIKA Strana 40 - 42 /43/ , pracujeme podle zadání v učebnici.

10. 2. 2021, Vlaďka Chárová
Český jazyk – čtení (12. 2. 2021)

Přečíst kapitoly: Hádanka a Kam s ním. Ke kapitolám vypracovat pracovní listy.

5. 2. 2021, Alena Ottlová
Český jazyk – čtení, psaní (12. 2. 2021)

Písanka 2. díl str. 3 jsme psali ve škole. Str. 1,2 dopsat doma - ke každému písmenu napsat psací tvar - stačí jeden.

Čtení - číst čítanka str. 60 - Růženka, ta má nápady!

Napsat dopis - Machovi - kluci

Šebestové - holky

Nezapomenout jaké náležitosti dopis má. Oslovení, zpráva (co chci dotyčnému sdělit), podpis.

5. 2. 2021, Alena Ottlová
Český jazyk (9. 2. 2021)

pro nepřítomné: opakování a procvičování vyjmenovaných slov po S (hráli jsme hru na pošťáky), učebnice str. 83 cv.2

(včetně a - d).

8. 2. 2021, Charlotta Kurcová
Matematika (9. 2. 2021)

str. 31 cv.1,2

8. 2. 2021, Jan Kadeřábek
Anglický jazyk (8. 2. 2021)

Pro nemocné dodělat pracovní sešit do strany 37 cv. 4,5. Úkol do další hodiny je vytvořit projekt s popisem vlastní hlavy. Inspirace je v učebnici na straně 37. Používejte barvy a velikosti (malý, velký, krátký, dlouhý).

3. 2. 2021, Jan Kadeřábek
Český jazyk (8. 2. 2021)

Pracovní sešit str. 23, cv. 2 a cv.1 dole doplnit y/ý, i/í.

Procvičujeme vyjmenovaná slova na PC - např. stránky www.skolakov.eu nebo www.kaminet.cz

4. 2. 2021, Alena Ottlová
Pro nemocné (5. 2. 2021)

PS 44,45

1. 2. 2021, Jan Kadeřábek