Archiv všech úkolů
Český jazyk (22. 1. 2021)

Dnes jsme hráli hru - na pošťáka - procvičování vyjmenovaných slov b-l-m. Pak jsme si povídali o zvířatech - každý se někdy cítí jako nějaké zvíře (např: dnes jsem byla pilná jako včelička - takže úkol je: zjistím si vše o včelkách - kde žijí, jak dlouho žíji, čím se živí apod.). Nakreslím obrázek sebe jako včeličku a napíšu co nejvíce informací o zvířátku. Výsledkem bude, že si vytvoříme album zvířat třetí třídy - každý bude mít nějaké zvíře - budeme mít celkem 13 zvířat. Informace si můžeme najít na internetu nebo v knihách.

20. 1. 2021, Alena Ottlová
Matematika pro nemocné (20. 1. 2021)

Stránku 15 máme hotovou celou.

V učebnici pokračujeme dál - udělali jsme str.16 cv. 2,3 a sloupeček

Dále budeme pokračovat: str. 16 cv.1 a stranou 17. (Udělejte celou)

Průběžně kontrolujte tento příspěvek, v případě potřeby sem přidám další cvičení.

Děkuji.

18. 1. 2021, Jan Kadeřábek
Matematika (20. 1. 2021)

19.1.2021 píšeme pololetní písemnou práci.

12. 1. 2021, Jan Kadeřábek
Český jazyk pro nemocné (20. 1. 2021)

PS - dokončili jsme PS. V učebnici jsme psali diktát ze str. 53, ústně jsme dokončili na konec str. 53.

Do školního sešitu na str. 52 cv. 3 napsat.

19. 1. 2021, Alena Ottlová
Anglický jazyk – pololetní písemná práce (18. 1. 2021)

Pololetní písemná práce z anglického jazyka se bude psát v pondělí 18.1. 2021.

Bude obsahovat: pokyny, školní potřeby, barvy, čísla, hodiny, dlouhý/krátký, velký/malý, otázky v množném čísle, předložky on/in, poznat z výslovnosti slovo.Příští hodiny budeme tomuto testu věnovat čas k procvičování.

7. 1. 2021, Jan Kadeřábek
Anglický jazyk- pololetní písemná práce (18. 1. 2021)

V pondělí 18.1.2021 se bude psát pololetní písemná práce. Bude obsahovat: zvířátka, školní potřeby, hračky a základní barvy.

Slovíčka jsem dětem, které byly ve škole již rozdala . Příští hodiny budeme věnovat opakování učiva této písemné práce.

7. 1. 2021, Jan Kadeřábek
Matematika (18. 1. 2021)

Pro nemocné

PS 8/1,2,3

9/1,2 - dokončit

13. 1. 2021, Jan Kadeřábek
Český jazyk (18. 1. 2021)

15.1. 2021 píšeme pololetní písemnou práci .

12. 1. 2021, Jan Kadeřábek
Český jazyk – pro nemocné (18. 1. 2021)

Učebnice:

51/1,2 ústně

51/3 písemně do školního sešitu

52/4 ústně

52/2 ústně

Pracovní sešit strana 35 celá

11. 1. 2021, Jan Kadeřábek
Matematika – pro nemocné (17. 1. 2021)

Učebnice 13/2,4

Nová kapitola - Odčítání dvojciferným číslem s přechodem přes základ - str.14

Učebnice

14 /1,2

15/1

Dále pokračovat nebudeme. Ve středu věnujeme všechny hodiny na pol. pís. práci z matematiky a ve čtvrtek na pol. pís. práci z prvouky.

11. 1. 2021, Jan Kadeřábek
Český jazyk (16. 1. 2021)

Pro nemocné

Uč 53/2,3,4 - ústně

PS 37/1,2,3,4 - dokončit

Pís 34,35

13. 1. 2021, Jan Kadeřábek
Český jazyk – úkoly pro nemocné (15. 1. 2021)

Procvičování vyjmenovaných slov po M. Cvičení v učebnici na str. 46, 47, 48, 49, cv. 6 na str.48 do sešitu.

PS str.35, 36, 37, 38.

11. 1. 2021, Charlotta Kurcová
Matematika (15. 1. 2021)

Pro nemocné

PS - 7/1,2,3

Ostatní dokončit za domácí úkol.

12. 1. 2021, Jan Kadeřábek
ČESKÝ JAZYK (15. 1. 2021)

PRO NEMOCNÉ

Uč 52, 53/1

Školní sešit - napsat: Chumelit, sauna, sníh, klaun, prosinec, leukoplast, naučit, rampouch, prkno, sedm, plot, srst, ústa, neukázněný. (Rozděl slova na slabiky. vyznač samohlásky, souhlásky)

- PS 36/2,3

12. 1. 2021, Jan Kadeřábek
Prvouka – pololetní písemná práce (14. 1. 2021)

Ve čtvrtek 14.1.2021 proběhne pololetní písemné opakování

7. 1. 2021, Jan Kadeřábek
Matematika – pololetní písemná práce (13. 1. 2021)

Ve středu 13.1.2021 proběhne pololetní písemné opakování.

7. 1. 2021, Jan Kadeřábek
Český jazyk pro nemocné (12. 1. 2021)

Procvičujeme vyjmenovaná slova po M. Procvičujeme na www.skolakov.eu

Učebnice str. 48 cv. 6 napsat do školního sešitu, str. 49 jsme uděli ústně.

PS str. 37, cv.1,2

11. 1. 2021, Alena Ottlová
Matematika – pro nemocné pokračování (11. 1. 2021)

Dále jsme pokročili na stranu 13, kde jsme udělali cv. 1 a 3.

Cvičení 2 na straně 13 je za domácí úkol.

7. 1. 2021, Jan Kadeřábek
Matematika (11. 1. 2021)

str. 13/2

7. 1. 2021, Jan Kadeřábek
Matematika – pro nemocné (10. 1. 2021)

Dokončili jsme sloupeček na str. 8 (ve druhém díle učebnice)

Stránku 9 by měli mít všichni hotovou z doby před Vánocemi.

Pokračujeme na str.10

Na straně 11 je nová látka: Sčítání dvouciferných čísel s přechodem přes základ.

(pokud půjde udělejte celou stranu) v tento týden dojdeme na str.12 ke cvičení 1.

4. 1. 2021, Jan Kadeřábek
Prvouka – pro nemocné (10. 1. 2021)

Kapitola voda - rozdělili jsme si vodu v přírodě str. 35

Zápis přikládám do odkazu níže:

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7em85UlVLMm51Qjg/view?usp=sharing

Koloběh vody - strana 36 - nakreslete si obrázek koloběhu vody

Zápis přikládám do odkazu níže:

https://drive.google.com/file/d/0Bw1Kzc5kPPE7dHNraExIYlVfZms/view?usp=sharing

4. 1. 2021, Jan Kadeřábek
Anglický jazyk- pro nemocné (9. 1. 2021)

Dodělat pracovní sešit do strany 30.

5. 1. 2021, Jan Kadeřábek
Anglický jazyk (5. 1. 2021)

V úterý 5.1. budeme psát opakování na známky. Bude se skládat ze slovíček 12. lekce a školních potřeb. Ukázková věta: This bag is big. This ruler is small. Naučit se školní potřeby znázorněné v této lekci+ krátký, dlouhý, velký, malý a použití ve větě.

17. 12. 2020, Jan Kadeřábek
Anglický jazyk (4. 1. 2021)

Po Vánocích se bude psát opakování na známky. Skládá se ze zvířat a školních potřeb. Inspirace je v pracovním sešitě ( str. 4 a 7). Ukázková věta: It's a pen. It's not a pen.

17. 12. 2020, Jan Kadeřábek
Český jazyk (4. 1. 2021)

Naučit se dělení hlásek - uč.str. 47 + 48 (žlutá tabulka).

15. 12. 2020, Charlotta Kurcová