Archiv úkolů 1. ročníku
Rodičovské schůzky – online (26. 11. 2020)

Schůzky rodičů 1. ročníku prostřednictvím videokonference proběhnou ve čtvrtek 26.11. 2020 od 15:00 hodin.
Na schůzku se můžete přihlásit prostřednictvím odkazu níže.

https://meet.google.com/haq-vdfc-twx

23. 11. 2020, Jan Kadeřábek
Prvouka (19. 11. 2020)

Opakování - PL str. 18 a 19 - vypracuj a vybarvi podle zadání.

Zopakuj angl. slovíčka v učebnici pod textem / žlutý rámeček / str. 4 - 25. Děti v žádném případě nemusí umět všechna slova, ještě se budeme učit a procvičovat ve škole.

Úkol je na pondělí 16. 11. 2020.

Sejdeme se ve škole 18. 11. 2020 / středa / , vyučovat se budeme podle mírně upraveného rozvrhu. Nic zásadního se ale nemění.

Všem rodičům mnohokrát DĚKUJI za skvělou spolupráci !

13. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Český jazyk (19. 11. 2020)

ŽA - str. 42 - nauč se básničku , cv. 1 - 5 podle zadání ; str. 43 - cv. 1 - 5 podle zadání. U 3. cvičení mohou děti slovo dopsat.

Písanka 1 str. 3 - první 4 řádky

Slabikář str. 3 - děti si zopakují písmena v rámečcích a pojmenují obrázky - nic nevyznačovat a nepsat - uděláme ve škole.

Práce je na 16. 11. 2020 a je to dvouhodinovka s přestávkou.

13. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Český jazyk (19. 11. 2020)

ŽA - zopakuj si str. 40 - hlasité čtení. Str. 41 - dokonči poslední úkol " TRIČKA " a zopakuj celou stránku. Písanka 1 str. 2 - celá.

Pohraj si s vystřihanými písmeny a slož několik slov jednoslabičných a potom dvouslabičných - slabiky vytleskej.

12. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Úkoly pro 1. třídu (19. 11. 2020)

Matematika

Učebnice str. 27 cv. 3 podle zadání; 28 procvič číslici 3 - první 3 řádky; cv. 2 - nejprve čísla, potom obrázky - hlasité počítání.

Str. 29 cv. 1,2 - pracujeme pouze s čísly /nedokreslujeme/, cv.3 samostatně s dozorem. Děti plní úkoly nahlas . PL - Rozklad čísel - čtvrtý sloupek, použij počítadlo nebo pastelky a vypočítej 5 + 1 = 6 atd.

KS - str. 9 poslední řádek ; str. 10 - první 2 řádky.

Český jazyk

ŽA - opakování - hry str. 49 cv. 1 ; písmena L, A, S, M, O, E - podle zadání cv. 2 balonky ze včera. Str 33 - 1 a 2 - důraz na dlouhou hlásku, čteme celé slabiky; cv. 3 a 4 použijte kartičky s písmeny a dál podle zadání.

KS str. 33 dopiš, str 34 celá - dbáme na správné sezení, ruka podepřená , správné držení tužky - zopakuj "Vezmi palec , ukazovák.................."

Angličtina

Opakovací hodina : Učebnice str. 4 - 7 ; děti by měly znát slovníček na str. 7 a použít tato slova a věty k obrázkům, které vidí. Využijeme i barvy a čísla. Např. Kolik je na straně 4 medvědů ? Jaké barvy mají na oblečení ? Str. 10 cv. 1 , rodič přečte větu , najdi v pavučině správný předmět. Vybarvěte žlutý /yellow/ a zelený /green/ řádek.

5. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Matematika (18. 11. 2020)

Učebnice str. 38 cv. 2 - podle zadání ; str. 39 - celé cvičení / první 4 jsou na + , další na - ; na graf vyznačíme šipkami s obloučky, vzor str. 32 nahoře - zajíci.

KS str. 11 - poslední řádek podle zadání, str 10 - kdo nemá hotovo dopracuje vlastním tempem .

Úkol je na pátek 13. 11. 2020

12. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Prvouka (17. 11. 2020)

Opakování - učebnice str. 9 - zopakuj dopravní značky , řekni, proč je vůbec máme a proč se jimi musíme řídit ?

Vyjmenuj 4 roční období. Které období je právě teď ? Ve kterém období jsou Vánoce ? Kdy jsou velké prázdniny ? Kdy rozkvétají květiny a probouzí se příroda ? Kdy odlétají ptáci do teplých krajin ?

Nakresli obrázek, na kterém bude zobrazeno jedno roční období. Nikomu neříkej, které to je. Poznají ostatní které období jsi namaloval ? pokud ano, pak jsi splnil úkol výborně. Přines mi obrázek do školy, budu se moc těšit.

Úkoly jsou na čtvrtek 12. 11. 2020

11. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Český jazyk (17. 11. 2020)

ŽA str. 40 - zopakuj první 3 úkoly a pokračuj úkolem 4 a 5. Str. 41 cv. 1 - 3.

PL - barevné rybičky - 12 obrázků - splň zadaný úkol. Jde o cvičení pozornosti.

Úkoly jsou na čtvrtek 12. 11. 2020

11. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Matematika (17. 11. 2020)

PL /nový/ 19 cv. 1 - doplň znaky = , < , >. Cv. 2 vypočítej - je možné použít počítadlo, pastelky nebo prstíky. Učebnice str. 38 opakování 5 - napiš první č řádky.

Úkol je na čtvrtek 12. 11. 2020

11. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Matematika (16. 11. 2020)

Číselná rozcvička - kartičky. Diktát čísel - na papír v oboru 1 - 10. Učebnice str. 37 cv. 1 - vhodné také na opakování AJ ; cv. 2 - doplňte pouze čísla, barevný diktát bude ve škole. Cv. 3 podle zadání.

KS str.11 - číslice 10, využijte na pomoc předepsané tečky , poslední řádku nepsat.

Práce je na středu 11. 11. 2020. Jedna hodina.

10. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Český jazyk (16. 11. 2020)

ŽA - zopakujte str. 38 písmeno U, u. Zahrajte si hru " Písmenko tě probudí " str. 49 nahoře ; zadávejte slova s písmenem U . Str. 39 cv. 1 - 4 podle zadání .

KS str. 39 - dolní a horní klička. PL 8 písmeno E , cv. 2 - obrázky

ŽA - str. 40 cv. 1 - 3 - podle zadání. Písanka 1, dále / P 1 / str. 1 opakování.

Seznam se se Slabikářem / Slb. /, na stránkách 3 a 4 zkus najít, co už umíš. Popiš obrázek na str. 4, vlevo nahoře.

Práce je na středu 11. 11. 2020 a je to dvouhodinovka.

10. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Angličtina (15. 11. 2020)

Opakování - učebnice str. 7 , slovníček. Str. 10 dokonči obrázky v pavučině - modrý a růžový řádek. PL - nový 3 At school cv. 1 - tvoříme věty např: This is a pen. To je pero. Atd........This crayon is pink. Tato pastelka je růžová. Atd.............Cv. 3 - používáme barvy i číslice.

VE ČTVRTEK BUDE OD 8,30 h. VIDEOKONFERENCE !!!!!!!!!!!!

https://meet.google.com/vpj-wgph-xvn

9. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Český jazyk (15. 11. 2020)

Opakování - str. 37 - hlasité čtení ; 2krát. Str. 38 nové písmeno U , u . Přečíst a naučit se básničku. Cv. 1 -5 podle zadání. Vysvětlete dětem rozdíl mezi ů a ú - využití ve slovech.

KS - dopiš str 37 a napiš str. 38 / POZOR - neotáčet sešit /.

9. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Matematika (15. 11. 2020)

Opakování - nový PL str. 18 cv. 1 - doplňujeme buď čísla nebo kuličky. Cv. 2 podle zadání.

Učebnice str. 36 cv. 1 podle zadání ; který kos sezobnul nejvíc žížal ? Cv. 2 podle zadání

KS - str. 10 napiš další 2 řádky

9. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Prvouka (14. 11. 2020)

Opakování na srt. 23 a 24 úkoly podle zadání. Dítě se pokouší o jednoduché, ale celé věty.

V pondělí budu mít pro děti připravené pracovní listy, Rozhodla jsem se, že už dostanou i Slabikář a Písanku. Zpestří jim to alespoň trochu práci. Prosím tedy rodiče ,aby si ve škole zazvonili, nechci nechat učebnice volně přístupné. Materiál bude připraven na 10. hodinu, musím nachystat pro každé dítě. Pokud to někomu časově nevyhovuje, zavolejte, domluvíme si pro vás vhodný termín.

8. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Matemetika (14. 11. 2020)

Rozcvička s čísly / pokuste se o svižné tempo, ale jenom přijatelně pro konkrétní dítě / Str. 34 cv. 3 /stopy / - zadání. Str. 35 cv. 1 - pod čísla vybarvi správný počet kaštanů ; cv. 2 použijte šipky jako na str. 32. Str. 34 dopiš číslici 4 a řádek s kombinací 1 , 4.

8. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Český jazyk (14. 11. 2020)

Opakování - po stole /koberci/ rozhoďte vystřihaná písmena ; rodič zadává písmena a potom slabiky - dítě skládá. ŽA - str. 37 cv. 1 - 5 podle zadání.

KS str. 37 přečtěte básničku; napište první 3 - 4 řádky / podle únavy /, je to docela náročné.

8. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Matematika (10. 11. 2020)

Opakování - geometrie - str 33 pojmenuj geometrické tvary, které si minulou hodinu vybarvil, spočítej kolik je jednotlivých tvarů.

Číselná rozcvička s kartičkami. Str. 33 cv. 2 a 3 pracuj podle zadání. Str 34 - opakujeme číslo 4. Napiš první 4 řádky, cv. 2 podle zadání - samostatně s dohledem.

PL Rozklad čísel - vypracuj poslední sloupek.

5. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Český jazyk (10. 11. 2020)

Písmenková rozcvička - kartičky ; po rozcvičení slož 5 slabik ; složíš alespoň 3 slova ? ŽA - str. 36 čti hlasitě cv. 1 a 2 - opakování ; 36 cv. 3 podle zadání - po doplnění slova vytleskej - slabiky. Cv. 4 a 5 vypracuj podle zadání.

KS str. 36 přečtěte několikrát básničku, dítě se snaží říkat spolu s rodičem ; pište podle zadání - důležitý je lehký posun ruky po papíru.

5. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Úkoly pro 1. třídu (8. 11. 2020)

MATEMATIKA

Učebnice str. 28 - dopiš 3 řádky, str. 30 - dopiš znaménka. Počítej sestupně 10 , 9.......1 - nahlas + počítadlo nebo prstíky. Str. 33 cv. 1 - geometrie; podle zadání, prosím o precizní práci.

KS - str. 10 , řádky 3 a 4 / pozor na mezery /

ČESKÝ JAZYK

ŽA - zopakuj básničku a četbu na str. 34; str. 35 cv. 1 - 3 podle zadání; str. 36 cv. 1 a 2. KS - str. 35 - dopiš stránku. Vybarvi hada - je to zmije ?

PRVOUKA

Učebnice str. 21 a 22 - podle zadání. Popisuj obrázky a umísti je v prostoru....vpravo dole atd. Přidejte angl. slovíčka ve žlutém rámečku. Angličtinu je možné opakovat během výuky kdykoliv.

4. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Videokonference (6. 11. 2020)

S ohledem na přetrvávající stav ohledně pandemie COVID-19 budeme občas přistupovat k výuce prostřednictvím videokonferencí.

První videokonferenci uskutečníme ve čtvrtek 5.11. 2020 od 8:30 hod. Nejdříve se seznámíme se systémem a vyladíme spojení,

Připravte si k ruce Živou abecedu.

Připojení navážete kliknutím na odkaz níže.

https://meet.google.com/vpj-wgph-xvn

"Po načtení stránky Google Meet kliknete na zelené tlačítko požádat o připojení. Pozor, je třeba mít spuštěnou kameru a mikrofon, aby jsme se viděli a slyšeli."

4. 11. 2020, Jan Kadeřábek
Úkoly pro 1. třídu (5. 11. 2020)

Čj - Písmenková rozcvička - vystřihaná písmena (probraná), rodič říká, žák ukazuje,

skládáme slabiky

KS str. 32 podle zadání v rámečku

PL 2 přečti písmena, která znáš; najdi všechna O /1/

ŽA str.31 svižné opakování; str. 32 cv. 1 - 4 číst 2x.Důraz na 1. cv. čtení po hláskách a slabikách; dítě už musí poznat rozdíl, hláska x slabika.

PL 8 písmeno E, pouze cv.1 . KS - str.33 - naučit básničku, napsat první 4 řádky.

MA - Číselná rozcvička - práce s kartičkami, už známe.

Učebnice str. 26 celá procvičování; str.27 cv. 1 - hlasité počítání a odhalení vetřelce; cv. 2 podle zadání, samostatná práce s dohledem.

PL s číslem 5 procvič. Postupuj podle šipek /3 kroky/. První 2 řádky. Počítej angl.

PRv Opakování - ovoce a zelenina - svižně str. 19. Angl. slova jablko - apple

mrkev - carrot; ovoce - fruit; zelenina - vegetable - slova jsou dole na str.

15 - 18 včetně výslovnosti.

Str. 20 - Povídejte si o lese podle zadání. Děti používají celé, krátké věty. Podle

možností - vycházka do lesa. Namaluj nebo nakresli jehl. strom. Opakuj barvy-angl.

1. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Úkoly pro 1. třídu (4. 11. 2020)

ČESKÝ JAZYK

Písmenková rozcvička - nezapomínejte na dlouhé hlásky. Čteme na str. 32 a 33 hlasitě - opakování.

Nové písmenko P , p, str. 34 cv. 1 - 5 podle zadání. Po dokončení úkolů si zopakuj básničku a vybarvi obrázek vpravo nahoře.

KS - str. 35 , první 4 řádky - dodržujte prosím mezery.

PL 2 cv. 1 / tabulka s písmeny / ; vyhledej písmenko P , p a vybarvi ho.

Z vystřihaných písmen zkus sám složit nějaké slovo. Kolik jich bylo ?

MATEMATIKA

Rozcvička s čísly - použij kartičky a zahraj si na učitele: dnes říkáš čísla TY a vyzkoušej si rodiče, nebo sourozence, jestli čísla správně poznají. Sestavte tři jednoduché príklady na sčítání.

Číselný diktát - na papír, rodič diktuje čísla, tentokrát do sloupku. Píšeme 2 sloupce po 5 číslech. Jaký je rozdíl mezi řádkem a sloupkem ?

Učebnice str. 30 cv. 1 ; znaménka piš podle vzoru, v každé řádce jich napiš 8. Dále cv. 2 a 3. Str. 31 celá - kolečka pod obrázky nahrazují počítadlo, zapiš 1 + 1 = 2 atd. Str.32 celá. podle zadání. Na číselné ose používej šipky, do rámečků patří příklady, které sám sestavíš - např. 1 + 2 = 3. Práce je na víc než na 1 vyuč. hodinu, udělejte si prosím přestávku.

Všem rodičům i ostatním členům rodin moc děkuji za skvělou spolupráci .

3. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Úkoly pro 1. třídu (3. 11. 2020)

Matematika

Učebnice str. 27 cv. 3 podle zadání; 28 procvič číslici 3 - první 3 řádky; cv. 2 - nejprve čísla, potom obrázky - hlasité počítání.

Str. 29 cv. 1,2 - pracujeme pouze s čísly /nedokreslujeme/, cv.3 samostatně s dozorem. Děti plní úkoly nahlas . PL - Rozklad čísel - čtvrtý sloupek, použij počítadlo nebo pastelky a vypočítej 5 + 1 = 6 atd.

KS - str. 9 poslední řádek ; str. 10 - první 2 řádky.

Český jazyk

ŽA - opakování - hry str. 49 cv. 1 ; písmena L, A, S, M, O, E - podle zadání cv. 2 balonky ze včera. Str 33 - 1 a 2 - důraz na dlouhou hlásku, čteme celé slabiky; cv. 3 a 4 použijte kartičky s písmeny a dál podle zadání.

KS str. 33 dopiš, str 34 celá - dbáme na správné sezení, ruka podepřená , správné držení tužky - zopakuj "Vezmi palec , ukazovák.................."

Angličtina

Opakovací hodina : Učebnice str. 4 - 7 ; děti by měly znát slovníček na str. 7 a použít tato slova a věty k obrázkům, které vidí. Využijeme i barvy a čísla. Např. Kolik je na straně 4 medvědů ? Jaké barvy mají na oblečení ? Str. 10 cv. 1 , rodič přečte větu , najdi v pavučině správný předmět. Vybarvěte žlutý /yellow/ a zelený /green/ řádek. Jenom nalezený předmět.

2. 11. 2020, Vlaďka Chárová