Archiv úkolů 4. ročníku
Český jazyk (30. 11. 2020)

SLOH - Narozeninová oslava / párty /

Zamysli se, kde bys chtěl uspořádat oslavu svých narozenin . Kolik lidí a které konkrétně chceš a můžeš pozvat ?

Jakou zábavu si pro ně připravíš ? Co nabídneš k občerstvení ? Co by nemělo chybět ? Naplánuj také čas a místo svojí párty. Vytroř si osnovu a podle ní napiš pro své hosty pozvánku.

24. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Český jazyk (30. 11. 2020)

ČTENÍ - Žijeme pospolu Čítanka str. 15

Léčení nahluchlice

Článek přečti hlasitě a odpověz na otázky v rámečcích.

Zjisti jaké jiné knihy autorka napsala. Zapiš

25. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Český jazyk (22. 11. 2020)

ČTENÍ 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského

Najdi si informace o J.A. Komenském a přečti si je. Zjisti jaká díla napsal a zapiš si je.

Vyhledej na 2. programu ČT animovaný krátký film " Labyrint světa a ráj srdce " a podívej se na něj a zapiš, čemu se tento díl věnoval.

Úkol je na pátek 20. 11. 2020

18. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Etika (22. 11. 2020)

OMLUVA - důležitá součást života

Stručně napiš co je to omluva a jestli ji v životě používáš. Vzpomeň si, kdy ses omlouval naposledy , komu a za co ?

Uveď alespoň 3 příklady situací, kdy je vhodné se omluvit a jak . Jaká budeš využívat slova ? Myslíš, že omluvit se je slabost ? Vysvětli svůj postoj .

Úkol je na čtvrtek 19. 11. 2020

18. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Český jazyk – čtení (17. 11. 2020)

Čítanka str. 10 článek " Kupa podezřelých a prapodivné vězení "

Článek přečti a písemně odpověz na otázky za článkem.

Úkol je na pátek 13. 11. 2020

11. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Český jazyk – sloh (17. 11. 2020)

Slohový útvar: Popis

Název práce : Můj den v karanténě.

Vypracuj osnovu a popiš jak trávíš svůj pracovní / školní / den. Pod úkol nakresli obrázek, který bude ilustrací toho, co jsi popsal.

Úkol je na čtvrtek 12. 11. 2020

11. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Čtení (10. 11. 2020)

Čítanka str, 8 "Ptačí stěhování" a Dlouhá cesta vlaštovek ; odpověz písemně na zadané otázky v rámečku. Odpovědi očísluj.

Čítanka str. 9 přečti si báseň VLAŠTOVKY od J. Nohavici Otázka v rámečku 1 - 4 zodpověz ústně a otázky 1 a 2 ve žlutém rámečku zodpověz písemně.

Uhodni hádanky na konci stránky 9.

5. 11. 2020, Vlaďka Chárová
Etika pro 4. třídu (8. 11. 2020)

Opakování - Co je komunikace ? Víš co je pomluva ? Popiš jak pomluva vypadá a co může způsobit . Je pomlouvání v pořádku ?

Doplň chybějící slovo ve větě. Věty napiš: Každý má právo na svůj ................ Vulgární .... do komunikace nepatří. Mluvit při jídle s plnou .......... není zdvořilé. Neskákám druhým do ............ . Uznám omyl, pokud se............ . Není to ostuda.

Důležitou součástí komunikace jsou otázky. Některé jsou však ve společenské konverzaci nevhodné. Víš které to mohou např. být ? Zapiš k předešlému úkolu.

4. 11. 2020, Vlaďka Chárová