ČJ – STR. 50 a 51 celé ; P 3 str. 16 a 17, str. 15 – DÚ

MA – dokončit učebnici

PRV – 43 a 44