ČESKÝ JAZYK Slab. str. 117 a 118 + úkoly ; str. 119 – DÚ . P4 – str. 32 – celá, 33 do slova princ včetně.

MATEMATIKA Uče. str. 58 cv. 1 a 2 ; str. 59 cv. 1 a 2.

PRVOUKA Učeb. str. 60 a 61 – celé.