ČESKÝ JAZYK Slab. str. 118 a 119 – hlasité čtení ; str. 122 – celá. P4 str. 33 dokončit, 34 – celá.

MATEMATIKA Učeb. str. 58 a 59 – dokončit ; 60 – jenom sloupečky.