Úkoly pro 2. ročník
Český jazyk pro nemocné (31. 1. 2022)

Opakování a procvičování slov s u/ú/ů na skolakov.eu (samohlásky, cvičení na doplňování písmene u). Pracovní listy s procvičováním najdete v mailu :-).Uč. str. 51 cv. 5 do sešitu.

25. 1. 2022, Charlotta Kurcová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ (8. 2. 2022)

MATEMATIKA Učeb. do str. 15 včetně ; str. 17 cv. 1 - podle zadání - 1 až 2 čtverce.

PRVOUKA Učeb. + PS str. 38 a 39

PSANÍ Pís. 2 do str. 6 včetně

25. 1. 2022, Vlaďka Chárová
ÚKOLY PRO NEMOCNÉ (9. 2. 2022)

Práce je na 26. a 27.1 2022

MATEMATIKA Učeb. str. 16 , str. 17 cv. 2, str. 18 cv. 1 a 2, str. 19 cv. 1,2 a 3.

PRVOUKA Dokončit str. 39 - Učeb. + PS

ČESKÝ JAZYK - Psaní P2 str. 6 a 7

26. 1. 2022, Vlaďka Chárová

Administrátor webových stránek