Prosím o úplatu za 1. pololetí školního roku za ŠD – 70,– Kč za měsíc což činí 350,–.

Prosím uhradit hotově do 15.9.2022 k rukám A. Ottlové. Děkuji