Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023

Přijati:

1.ŘMŠ 1/2022

2.ŘMŠ 2/2022

3.ŘMŠ 3/2022

4. ŘZŠ 4/2022

5.ŘMŠ 5/2022

6.ŘMŠ 6/2022

7.ŘMŠ 7/2022

8.ŘMŠ 8/2022

9.ŘMŠ 9/2022

10.ŘMŠ 14/2022

11.ŘMŠ 15/2022

12.ŘMŠ 16/2022

13.ŘMŠ 17/2022

14.ŘMŠ 19/2022

15.ŘMŠ 20/2022

16.ŘMŠ 22/2022

17. ŘMŠ 23/2022

Nepřijati:

ŘMŠ 10/2022

ŘMŠ 11/2021

ŘMŠ 12/2021

ŘMŠ 13/2021

ŘMŠ 18/2021

ŘMŠ 21/2022

Mgr. Charlotta Kurcová, ředitelka školy

Zákonné zástupce všech přijatých dětí pozveme v červnu na informační schůzku.