Anglický kroužek (3. – 5. ročník)
 • Pondělí (sudý týden) 13:00 – 14:15 – Aneta Hrdinová.
Badatelský kroužek
 • Středa (lichý týden) 13:00 – 14:15 – Marie Čejková.
 • Středa (lichý/sudý týden) 13:00 – 14:15 – Mgr. Jan Kadeřábek.
 • Děti se zde seznamují s různými záhadami přírody, dělají různé pokusy, programují jednoduché roboty apod.
Čtenářské dílny
 • Pondělí 13:00 – 14:15 – Alena Ottlová.
 • Děti si zábavnou formou rozšiřují slovní zásobu, řadí příběhy podle posloupnosti, plní různé čtenářské úkoly, učí se práci s knihou či textem, pracují s odborným textem, charakteristikou postav/prostředí, čtenářské křeslo apod.
Deskové hry
 • Středa 13:00 – 14:15 – Aneta Hrdinová.
 • Deskové hry, křížovky, sudoku, …
Dramatický/Hudební kroužek
 • Středa (sudý týden) 13:00 – 14:15 – Marie Čejková.
 • Dramatické hříčky a nácvik divadelního představení a besídek.
Etika náboženství
 • Pátek 12:00 – 13:30 – Mgr. Dagmar Kovářová.
Pohybové hry
 • Čtvrtek 13:00 – 14:15 – Aneta Hrdinová/Marie Čejková.
Pracovní činnosti
 • Úterý (lichý týden) 13:00 – 14:15 – Marie Čejková
 • Úterý (sudý týden) 13:00 – 14:15 – Aneta Hrdinová.
Rodinná výchova
 • Pátek 13:00 – 14:15 – Marie Čejková/Alena Ottlová.
 • Šití, vaření, pečení, …
Taneční kroužek (1. – 2. ročník)
 • Pondělí (lichý týden) 13:00 – 14:15 – Aneta Hrdinová.
Výtvarné činnosti
 • Úterý (lichý týden) 13:00 – 14:15 – Aneta Hrdinová.
 • Úterý (sudý týden) 13:00 – 14:15 – Marie Čejková
Další informace
 • Kroužky začnou od října 2021, popř. po dohodě s vedoucím kroužku.
 • Případné platby (na pomůcky) Vám sdělí vždy vedoucí kroužku.
 • Změny jsou možné po dohodě s vedoucími kroužků.