Badatelský kroužek (1. – 2. ročník) – Marie Čejková
 • Čtvrtek (sudý týden) 13:30 – 15:00.
 • Děti se zde seznamují s různými záhadami přírody, dělají různé pokusy, programují jednoduché roboty apod.
Badatelský koružek (3. – 5. ročník) – Mgr. Jan Kadeřábek
 • Středa 13:30 – 15:00.
 • Děti se zde seznamují s různými záhadami přírody, dělají různé pokusy, programují jednoduché roboty apod.
Čtenářské dílny (1. – 2. ročník) – Alena Ottlová
 • Pondělí 12:30 – 13:30.
 • Děti si zábavnou formou rozšiřují slovní zásobu, řadí příběhy podle posloupnosti, plní různé čtenářské úkoly, učí se práci s knihou či textem.
Čtenářské dílny (3. – 5. ročník) – Alena Ottlová
 • Pondělí 13:30 – 14:30.
 • Děti si zábavnou formou rozšiřují slovní zásobu, řadí příběhy podle posloupnosti, plní různé čtenářské úkoly, učí se práci s knihou či textem, pracují s odborným textem, charakteristikou postav/prostředí, čtenářské křeslo apod.
Dramatický kroužek (1. – 5. ročník) – Marie Čejková
 • Čtvrtek (lichý týden) 13:30 – 15:00.
 • Dramatické hříčky a nácvik divadelního představení a besídek.
Etika náboženství (1. – 5. ročník) – Mgr. Dagmar Kovářová
 • Pátek 12:30 – 13:30.
Sportovní hry (1. – 3. ročník) – Mgr. Hana Šmídová
 • Úterý 12:10 – 12:55.
 • Sportovní zaměření naší školy předurčuje zřízení tohoto kroužku. Děti se zde seznamují s různými druhy sportu, posilují svoji tělesnou zdatnost a imunitu.
Sportovní hry (4. – 5. ročník) – Mgr. Jan Kadeřábek
 • Středa 12:10 – 12:55.
 • Sportovní zaměření naší školy předurčuje zřízení tohoto kroužku. Děti se zde seznamují s různými druhy sportu, posilují svoji tělesnou zdatnost a imunitu.
Další informace
 • Kroužky začnou od října 2020, popř. po dohodě s vedoucím kroužku.
 • Případné platby (na pomůcky) Vám sdělí vždy vedoucí kroužku.
 • Změny jsou možné po dohodě s vedoucími kroužků.