Úkoly pro 1. ročník z předmětu pracovní činnosti

V současné chvíli není 1. ročníku zadán žádný úkol z předmětu pracovní činnosti.