Úkoly pro 5. ročník z předmětu pracovní činnosti

V současné chvíli není 5. ročníku zadán žádný úkol z předmětu pracovní činnosti.