Datem 10.6. 2022 končí lhůta pro zaplacení účastnických poplatků (3000,- Kč) na cyklovýlet, který proběhne v termínu od 20. – 24.6. 2022. Kdo ještě částku neuhradil, prosíme, aby tak dnes neprodleně učinil. Částku uhraďte prostřednictvím převodu na účet: 325896319/0800 s variabilním symbolem pro SPORT (naleznete u dětí na první stránce v žákovské knížce).

Děkujeme.