Pondělí 27.6. se budou odevzdávat učebnice. Konec vyučování v 11,15 hodin, poté oběd. pokud někdo bude odcházet dříve z ŠD, musí mít omluvenku.

Úterý 28.6. odjezd od školy v 8.00 do divadla v Bystřici, příprava závěrečného divadelního představení. První představení pro MŠ od 14.00 (možnost využít dopravu sjednaným autobusem od MŠ ve 13.30, za úplatu 50,-Kč i pro rodinné příslušníky našich žáků, kteří se nemohou zúčastnit pozdějšího termínu. Zpět jede autobus v 15,15 hodin. Kapacita sálu je omezená, proto by bylo vhodné, aby se tuto dopravu využili hlavně prarodiče žáků), druhé představení (pro rodiče) od 16.00 hodin. poté si svoje děti již sami odvezete domů (zpáteční doprava autobusem již není zajištěna). Oběd není zajištěn, nutno mít větší svačinu + pití.

Středa 29.6. úklid tříd, školy a okolí. Konec vyučování v 11,15 hodin, poté oběd. pokud někdo bude odcházet dříve z ŠD, musí mít omluvenku.

Čtvrtek 30.6. rozdání vysvědčení (odchod ze školy nejpozději do 9,30 hodin). ŠD a oběd již není.