ČESKÝ JAZYK – Slab. str. 124 – celá ; znovu čteme str.123 a 125 – hlasité čtení. V dalších dnech dokončujeme Slabikář a P4.

MATEMATIKA – Učeb. str. 61 a 62 – dokončit. Kontrola učeb. od začátku a dokončení nevypracovaných cvičení. I v dalších dnech.

PRVOUKA – Postupně dokončujeme učebnici a plníme úkoly – opakování a procvičování.